Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης Της Πλατφόρμας «IBNB»

Oι Όροι Χρήσης (“Όροι”) διέπουν τα αντίστοιχα δικαιώματα και υποχρεώσεις μεταξύ της πλατφόρμας “ΙΒΝΒ”, ιστοτόπου ibnb.gr – διαχειριστών αυτής και εσάς, και αποτελούν μια νομικά δεσμευτική συμφωνία (“Συμφωνία”) μεταξύ μας. Το παρόν Συμφωνητικό διέπει τη χρήση από εσάς του συνόλου των διαδυκτιακών σελίδων, μέσων και ιστοτόπων και οποιονδήποτε συνδεδεμένων ιστότοπων (μαζί, του «Ιστότοπου»), της χρήσης οποιουδήποτε ibnb για κινητά, tablet και άλλες εφαρμογές έξυπνων συσκευών (μαζί, η «Εφαρμογή»), και τη χρήση οποιασδήποτε Υπηρεσίας από εσάς (όπως ορίζεται παρακάτω). Μαζί, ο ιστότοπος, η εφαρμογή και οι υπηρεσίες θα ορίζονται συλλογικά ως «πλατφόρμα».

Λάβετε υπόψη ότι η χρήση της πλατφόρμας ibnb διέπεται επίσης από άλλες συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της Πολιτικής Απορρήτου, η οποία ενσωματώνεται στους παρόντες Όρους, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων πολιτικών που αναφέρονται ή συνδέονται με το παρόν. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ αυτών των Όρων και της Πολιτικής Απορρήτου ή άλλων όρων ή πολιτικών, αυτοί οι Όροι θα διέπουν, εκτός εάν αναφέρεται ρητά στο παρόν. Χρησιμοποιώντας την Πλατφόρμα ως επισκέπτης, χρήστης ή Μέλος (όπως ορίζεται εδώ), συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ. ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΣ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΑΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ.

Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους, δεν έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στην Πλατφόρμα.

Μερικά σημαντικά σημεία:

Τα μέλη δικαιούνται να χρησιμοποιούν την Πλατφόρμα μόνο εάν είναι τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) ετών και είναι σε θέση να συνάψουν νομικά δεσμευτικές συμβάσεις. Με την πρόσβαση στην Πλατφόρμα, τα Μέλη δηλώνουν και εγγυώνται ότι είναι ηλικίας δεκαοκτώ ετών και άνω και έχουν την ικανότητα να συνάπτουν νομικά δεσμευτικές συμβάσεις.

Τα μέλη συμφωνούν να συμμορφωθούν με τους ισχύοντες νόμους ελέγχου των εξαγωγών στην τοπική δικαιοδοσία του Μέλους και κάθε Μέλος δηλώνει και εγγυάται ότι (i) δεν βρίσκεται σε δικαιοδοσία που υπόκειται σε εμπάργκο ή που έχει χαρακτηριστεί ως τρομοκράτης.

Ενδέχεται να ενημερώνουμε αυτούς τους Όρους κατά καιρούς και τέτοιες αλλαγές θα ισχύουν για εσάς εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την Πλατφόρμα οποιαδήποτε στιγμή μετά την ανάρτηση αυτών των αλλαγών. Δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση ή η χρήση της Πλατφόρμας, εκτός εάν συμφωνείτε με τους ενημερωμένους Όρους. Θα σας ενημερώσουμε για τυχόν αλλαγές που έγιναν σε αυτούς τους Όρους αλλάζοντας την ημερομηνία “Τελευταία ενημέρωση” στην τέλος αυτών των Όρων. Ελέγξτε τυχόν αλλαγές και αν δεν τις αποδέχεστε, σταματήστε να χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

«ibnb» σημαίνει ο ιστότοπος – ιστοσελίδα ibnb.gr

«διαχειριστής της ibnb.gr» είναι η νόμιμη διαχειρίστρια αυτής, BALLA Erda του Niko και οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτής

«Λογαριασμός» σημαίνει τον λογαριασμό που πρέπει να δημιουργηθεί για να επιτρέπεται σε ένα άτομο να γίνει Μέλος και να έχει πρόσβαση στις Υπηρεσίες που προσφέρει η Πλατφόρμα.

«Ανταλλαγή» σημαίνει ανταλλαγή κατοικίας που πραγματοποιείται μεταξύ μέλους φιλοξενίας με έτερο μέλος φιλοξενίας, διαχειριστή, οικοδεσπότη ή και μέλους επισκέπτη.

«Όνομα χρήστη» σημαίνει το όνομα χρήστη που επέλεξε το Μέλος κατά τη δημιουργία του λογαριασμού του για να του επιτρέψει να έχει πρόσβαση στον Λογαριασμό του.

«Κωδικός πρόσβασης» σημαίνει τον κωδικό πρόσβασης που επιλέγει το Μέλος κατά τη δημιουργία του λογαριασμού του για να του επιτρέψει να έχει πρόσβαση στον Λογαριασμό του.

«Καταχώρηση» σημαίνει οποιαδήποτε αγγελία κατοικίας, επιχείρησης ή εταιρίας που περιγράφεται στην Πλατφόρμα και δημοσιεύεται από ένα Μέλος, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε Περιεχομένου Χρήστη που χρησιμοποιείται για την περιγραφή αυτής της Καταχώρισης. Κάθε καταχώριση έχει έναν μοναδικό αριθμό αναγνώρισης στην πλατφόρμα.

«Μέλος» σημαίνει κάθε άτομο που εγγράφεται στην Πλατφόρμα δημιουργώντας οποιασδήποτε κατηγορίας καταχώρηση και με αυτόν τον τρόπο, αποδέχεται αυτούς τους Όρους.

«Μέλος υποδοχής» σημαίνει ένα μέλος που προσφέρει την κατοικία του για ανταλλαγή.

«Μέλος επισκέπτη» σημαίνει μέλος που εισέρχεται σε ανταλλαγή με μέλος φιλοξενίας

Χρήστης” σημαίνει ο οποιοσδήποτε κάνει χρήση μέρους ή του συνόλου των υπηρεσιών

της πλατφόρμας.

«Οικοδεσπότης» σημαίνει ένα μέλος που προσφέρει την κατοικία του για ανταλλαγή ή ενοικίαση.

«Διαχειριστής» σημαίνει ένα μέλος το οποίο έχει πραγματοποιήσει καταχώρηση στην πλατφόρμα.

«Πελάτης ή Επισκέπτης ή Ταξιδιώτης» σημαίνει μέλος που εισέρχεται σε ανταλλαγή, ενοικίαση ή χρήση των υπηρεσιών με μέλος φιλοξενίας.

«Επαληθευμένο μέλος» σημαίνει ένα μέλος του οποίου η διεύθυνση και η ταυτότητα κατοικίας (όνομα και επώνυμο) έχουν επιβεβαιωθεί από την ibnb μέσω της διαδικασίας επαλήθευσής της.

«Κατοικία ή Κατάλυμα» σημαίνει οποιαδήποτε κατοικία ή τουριστικό κατάλυμα σε πραγματικό ακίνητο (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, κατασκηνωτών, σκαφών, τροχόσπιτων και άλλων μόνιμων κατασκευών), τα οποία ένα Μέλος έχει το νόμιμο ή / και συμβατικό δικαίωμα να προσφέρει μέσω της Πλατφόρμας.

«Υπηρεσία» ή «Υπηρεσίες» σημαίνει οποιαδήποτε υπηρεσία που παρέχεται από την ibnb σε Μέλος μέσω της Πλατφόρμας, είτε δωρεάν είτε βάσει συνδρομής, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό της Υπηρεσίας δωρεάν προβολής.

«Υπηρεσία Καταχώρησης» σημαίνει τις υπηρεσίες βάσει συνδρομής ή όχι που προσφέρονται από τον διαχειριστή μιας καταχώρησης και περιλαμβάνει πρόσθετες υπηρεσίες που περιγράφονται πληρέστερα εδώ.

«Συμφωνία» σημαίνει τη συμφωνία μεταξύ εσάς και εμάς που ενσωματώνει αυτούς τους Όρους, την Πολιτική Απορρήτου και οποιοδήποτε άλλο όπως τροποποιείται κατά καιρούς με τον τρόπο που ορίζεται στο παρόν.

«Εμείς», «εμάς» και «μας», σημαίνει ο ιστότοπος ibnb.gr.

«Εσύ», «εσείς», «σας», «εσάς» σημαίνει κάθε Μέλος που χρησιμοποιεί την Πλατφόρμα με οποιονδήποτε τρόπο, είτε μέσω πρόσβασης, στους Ιστότοπους, στην Εφαρμογή ή στις Υπηρεσίες.

Η πλατφόρμα ibnb είναι προς το παρόν πλατφόρμα αναζήτησης και προβολής, ένας ηλεκτρονικός «χρυσός οδηγός» που επιτρέπει στους χρήστες της και σε κάθε είδους επαγγελματίες που συνδέονται με τον κλάδο του τουρισμού (όπως, ενδεικτικά, διαχειριστές καταλυμάτων, ξενοδόχους, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, νομικούς, λογιστές, επιχειρήσεις εστιατορίων, ιατρούς κάθε ειδικότητας, κλπ.) να επικοινωνούν απευθείας, ώστε να επιδιώκεται η παροχή των προσφερόμενων από τους επαγγελματίες υπηρεσιών στους χρήστες. Η ibnb δεν παρέχει η ίδια καμία από τις προβαλλόμενες μέσω της πλατφόρμας της υπηρεσίες, παρά μόνο δημιουργεί ένα δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ χρηστών της πλατφόρμας και επαγγελματιών, μέσω κρυπτογραφημένων συνομιλιών. Μόνο οι τελευταίοι είναι υπεύθυνοι για την ποιότητα των υπηρεσιών που θα παρέχουν και μόνο με αυτούς συνδέεται συμβατικά ο εκάστοτε χρήστης της πλατφόρμας.

Η ibnb δε συνδέεται συμβατικά με κανένα χρήστη της πλατφόρμας, ούτε παρέχει κανενός είδους εγγύηση αναφορικά με τους επαγγελματίες, φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις και οποιοδήποτε άλλο νομικό, εταιρικό σχήμα ή οντότητα, τα οποία  επιλέγουν την προώθηση των υπηρεσιών, καταλυμάτων και  επιχειρήσεων μέσω αυτής. Oι υπηρεσίες της στο σύνολό τους είναι εντελώς δωρεάν και δεν υπάρχει προς το παρόν οποιαδήποτε εμπορική συναλλαγή ή άλλη συνδιαλλαγή με την ιστοσελίδα ibnb.gr και τους διαχειριστές αυτής.

Δημιουργία λογαριασμού

Για να εγγραφείτε στην Πλατφόρμα, πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε έναν Λογαριασμό παρέχοντας τα προσωπικά στοιχεία που σας ζητώνται (συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, όνομα και επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμός τηλεφώνου και διεύθυνση email). Τα μέλη πρέπει να ενημερώνουν τα στοιχεία του λογαριασμού τους ανά πάσα στιγμή. Η ibnb σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται υπεύθυνη για πληροφορίες που διαβιβάζουν τα Μέλη και ενδέχεται να είναι εσφαλμένες ή δόλιες. Για να εγγραφείτε, πρέπει: (i) να είστε δεκαοκτώ (18) ετών κατά την εγγραφή του λογαριασμού σας. (ii) έχετε το νόμιμο ή συμβατικό δικαίωμα να προσφέρετε την Κατοικία σας μέσω της Πλατφόρμας και να συνεχίσετε να έχετε αυτό το δικαίωμα κατά τη χρήση της Πλατφόρμας από εσάς · και (iii) έχετε την εξουσία να συνάπτετε ενοικίαση ή ανταλλαγή κατοιχίας ή προσφορά υπηρεσιών ή προϊόντων. Επιπλέον, ένας λογαριασμός μέλους προορίζεται για αποκλειστική, προσωπική χρήση αυτού του μέλους και οι λογαριασμοί ενδέχεται να μην δημιουργούνται για επαγγελματικούς ή άλλους εμπορικούς σκοπούς.

Η ibnb διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί (χωρίς αιτιολόγηση και χωρίς προσφυγή ή αποζημίωση) την εγγραφή οποιουδήποτε Λογαριασμού Μέλους για οποιονδήποτε λόγο, ανά πάσα στιγμή, κατά την αποκλειστική και απόλυτη κρίση της.

Κατά την εγγραφή, τα μέλη θα επιλέξουν ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης, τα οποία μπορούν να αλλάξουν μέσα από τον προφίλ ελέγχου του μέλους. Κάθε μέλος είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής του και συμφωνεί να τα διατηρήσει εμπιστευτικά και να μην τα αποκαλύψει σε κανέναν, για οποιονδήποτε λόγο. Κάθε μέλος είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για οποιαδήποτε χρήση τρίτου μέρους του ονόματος χρήστη ή του κωδικού πρόσβασης ενός μέλους και για οποιεσδήποτε ενέργειες ή δηλώσεις που γίνονται μέσω του λογαριασμού του από τρίτο, είτε είναι δόλια είτε όχι, και θα αποζημιώνει την ibnb έναντι οποιασδήποτε αξίωσης που σχετίζεται με αυτό. Επιπλέον, η ibnb δεν φέρει καμία ευθύνη για κλοπή ταυτότητας οποιουδήποτε μέλους. Εάν ένα Μέλος έχει λόγους να πιστεύει ότι ένα τρίτο μέρος χρησιμοποιεί παράνομα την ταυτότητα του Μέλους ή άλλως χρησιμοποιεί το λογαριασμό του Μέλους με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο, το Μέλος πρέπει να ενημερώσει αμέσως την ibnb. Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής του ονόματος χρήστη ή του κωδικού πρόσβασης ενός μέλους, το μέλος πρέπει να αλλάξει αμέσως το όνομα χρήστη ή / και τον κωδικό πρόσβασής του και το μέλος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για τυχόν απώλειες που σχετίζονται με τέτοια απώλεια ή κλοπή.

Συμφωνείτε να δημιουργήσετε και / ή να χρησιμοποιήσετε μόνο έναν λογαριασμό. Οποιαδήποτε εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα πρέπει να έχει την προηγούμενη γραπτή έγκριση της ibnb. Τυχόν λογαριασμοί που δημιουργούνται κατά παράβαση των ανωτέρω υπόκεινται σε άμεση αναστολή ή / και τερματισμό.

Σημειώστε ότι η χρήση των Υπηρεσιών από τα Μέλη που παρέχονται στην Πλατφόρμα δεν θα ερμηνευτούν ως υπάλληλος, πράκτορας, κοινοπραξία ή συνεργάτης της ibnb για οποιονδήποτε λόγο, και ότι όλα τα Μέλη ενεργούν αποκλειστικά για λογαριασμό τους και ωφελούνται σε προσωπικό, εταιρικό ή επιχείρησής τους επίπεδο. Η ibnb δεν ελέγχει ούτε κατευθύνει με κανέναν τρόπο και το μέλος και κάθε μέλος αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι έχει πλήρη διακριτική ευχέρεια για το αν θα δημοσιεύσει μια καταχώριση ή θα πραγματοποιήσει μια ανταλλαγή, θα κάνει χρήση των υπηρεσιών μιας καταχωρημένης επιχείρησης ή θα προβεί στην αγορά προϊόντων από μια καταχωρημένη επιχείρηση.

Εάν καταχωρήσετε τον λογαριασμό σας χρησιμοποιώντας μια υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης τρίτου μέρους, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη σύνδεση μεταξύ του λογαριασμού κοινωνικής δικτύωσης και της ibnb, μεταβαίνοντας στις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας.

Καταχωρήσεις

Οι καταχωρήσεις πρέπει να ενημερώνονται για την ακριβή κατάστασή τους από τα μέλη υποδοχής, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων πληροφοριών:

Όλο το Περιεχόμενο Προφίλ Χρήστη που περιλαμβάνεται στην Καταχώρηση.

Περιγραφή, τοποθεσία και ημερομηνίες διαθεσιμότητας μέσω συγχρονισμού.

Ανεπάρκειες, περιορισμοί (συμπεριλαμβανομένων τυχόν κανόνων που ισχύουν για τα μέλη) και

Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες ζητούνται από την ibnb.

Μια Κατοικία μπορεί να εμφανιστεί μόνο στον Λογαριασμό ενός Μέλους, ακόμα και αν αρκετά άτομα κατέχουν τον τίτλο αυτής της Κατοικίας.

Τυχόν συγκεκριμένοι όροι ή προϋποθέσεις που αναφέρονται στην καταχώριση ενός μέλους δεν μπορούν να έρχονται σε αντίθεση με αυτούς τους Όρους.

H ibnb διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει τη συμπερίληψη ορισμένων ελάχιστων πληροφοριών σε οποιαδήποτε καταχώρηση και ότι οι πληροφορίες καταχώρησης παρουσιάζονται σε συγκεκριμένη μορφή.

Η τοποθέτηση των καταχωρήσεων στα αποτελέσματα αναζήτησης της ibnb ενδέχεται να ποικίλει και εξαρτάται από μια ποικιλία παραγόντων που σχετίζονται με τις λεπτομέρειες της καταχώρισης και τη συγκεκριμένη αναζήτηση του μέλους επισκέπτη. H ibnb δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με τη συγκεκριμένη τοποθέτηση μιας καταχώρησης μέλους στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Όλα τα Μέλη δηλώνουν και εγγυώνται ότι η δημοσίευση της Καταχώρησης Μέλους και οποιαδήποτε αποδοχή Ανταλλαγής ή Ενοικίασης για Κατοικία Μέλους υποδοχής δεν θα παραβιάσει οποιεσδήποτε συμφωνίες που έχει συνάψει το Μέλος αυτό με οποιαδήποτε ένωση συγκυριαρχιών, ένωση ιδιοκτητών σπιτιού, συμφωνίες συνεργασίας ή άλλες τέτοιες συμφωνίες, και (i) συμμορφώνεται με οποιουσδήποτε νόμους, συμπεριλαμβανομένων νόμων για τη ζώνη, φορολογικές απαιτήσεις ή απαιτήσεις άδειας ή άλλες μορφές νομικλων αδειών, ή με άλλους νόμους, κανόνες ή κανονισμούς που ισχύουν για την κατοικία ή την καταχώρηση. Όλα τα μέλη οικοδεσπότη είναι υπεύθυνα για τις δικές τους πράξεις ή παραλείψεις ή για τυχόν άτομα που είναι παρόντα στην κατοικία, εκτός από το μέλος επισκέπτη και τους προσκεκλημένους του.

Απενεργοποίηση ή Διαγραφή Λογαριασμού από την ibnb

Σε περίπτωση που ένα Μέλος ενεργεί κατά παράβαση των παρόντων Όρων ή οποιoνδήποτε άλλων κανόνων ή κανονισμών που εκδίδονται από την ibnb, ή επιδεικνύει συμπεριφορά αντίθετη με τους κανόνες καλής συμπεριφοράς, αξιών ή δεοντολογίας μας, ή παραβιάζει οποιονδήποτε νόμο, κανόνα, κανονισμό ή οποιαδήποτε άλλη νομική τάξη που εκδίδεται από μια αρμόδια δικαιοδοσία, η ibnb διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς αιτιολόγηση και χωρίς αποζημίωση, να διενεργήσει:  

 • περιορισμό της πρόσβασης των μελών στην πλατφόρμα ·

 • κατάργηση οποιουδήποτε περιεχομένου χρήστη που φιλοξενείται στην πλατφόρμα.

 • διαγραφή ενός λογαριασμού.

  Οι ακόλουθες συμπεριφορές απαγορεύονται αυστηρά και ενδέχεται να οδηγήσουν σε κλείσιμο λογαριασμού:

 • Παροχή ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών κατά την εγγραφή λογαριασμού.

 • Παροχή ψευδούς ή παραπλανητικού περιεχομένου χρήστη ·

 • Δημιουργία πολλαπλών λογαριασμών για την ίδια καταχώρηση.

 • Δημιουργία πλαστών λογαριασμών.

 • Παραβίαση των δικαιωμάτων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας) τρίτων ·

 • Δημοσίευση στην Πλατφόρμα ή διανομή με άλλο τρόπο σε άλλα Μέλη ή στην ibnb, τυχόν δυσφημιστικό, βίαιο, καταχρηστικό, παρενοχλητικό, άσεμνο, απειλητικό, σεξιστικό, πορνογραφικό, ρατσιστικό, ομοφοβικό, μεροληπτικό, κατά τα άλλα παράνομο ή, γενικότερα, αμφιλεγόμενο υλικό ή περιεχόμενο.

 • Ενεργώντας με διακρίσεις έναντι οποιουδήποτε άλλου Μέλους ή άλλου τρίτου ·

 • Πλαστοπροσωπία οποιουδήποτε ατόμου ή οντότητας ή ψευδή δήλωση ή ψευδή παρουσίαση της σχέσης σας με οποιοδήποτε άτομο ή οντότητα.

 • Αποστολή ανεπιθύμητων εμπορικών e-mail ή άλλων επικοινωνιών (spamming)

 • Εκτροπή μελών από την πλατφόρμα ή παρακολούθηση μελών σε κοινωνικά δίκτυα για εμπορικούς σκοπούς.

 • Μεταφόρτωση ή μετάδοση οποιωνδήποτε αρχείων που περιέχουν ιούς, κατεστραμμένα αρχεία, Δούρειοι ίπποι, κακόβουλο κώδικα, λογισμικό υποκλοπής spyware ή οποιοδήποτε άλλο λογισμικό ή προγράμματα που ενδέχεται να βλάψουν τους υπολογιστές, την ιδιοκτησία ή άλλα δικαιώματα της Πλατφόρμας ή άλλων μελών ή τρίτων,

 • Δημοσίευση ή διανομή, με οποιαδήποτε μορφή, πληροφοριών ή περιεχομένου που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση, αποδιοργάνωση ή αποτροπή παροχής των Υπηρεσιών ή παρεμβολή στην ορθή λειτουργία της Πλατφόρμας.

 • Παρέμβαση σε λογαριασμό άλλου μέλους.

 • Χρησιμοποιώντας παράνομο λογισμικό ή άλλα μέσα που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση στην Πλατφόρμα και τη συλλογή του περιεχομένου της Πλατφόρμας για οποιονδήποτε σκοπό.

 • Συλλογή ή απόκτηση με άλλο τρόπο ή χρήση οποιονδήποτε πληροφοριών σχετικά με άλλους, συμπεριλαμβανομένων των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χωρίς συγκατάθεση.

 • Μέτρα παράκαμψης που αποσκοπούν στην πρόληψη ή τον περιορισμό της πρόσβασης στην πλατφόρμα

 • Συμπερίληψη υπερσυνδέσμων σε μια λίστα.

 • Ανταλλαγή κατοικίας εκτός της πλατφόρμας όταν αυτή η κατοικία αναφέρεται στην πλατφόρμα ·

 • Συλλογή ή παροχή πληροφοριών σχετικά με τις περιόδους διακοπών των μελών με σκοπό την ενθάρρυνση της διάρρηξης των κατοικιών ·

 • Κατάχρηση οποιασδήποτε κατοικίας που προσφέρεται για ανταλλαγή από μέλη ·

Αυτή η λίστα δεν είναι περιοριστική και η ibnb διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει, χωρίς προειδοποίηση ή άλλη ειδοποίηση, οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη ή Μέλους που δεν είναι συμβατό με τους κανόνες που ισχύουν στην Πλατφόρμα ή / και που θα υπονόμευε την ασφάλεια της πλατφόρμας ή άλλων Μελών.

Η ibnb μπορεί να κλείσει τον λογαριασμό του μέλους χωρίς προειδοποίηση ή επίσημη ειδοποίηση. Κλείνοντας έναν Λογαριασμό για παράβαση αυτών των Όρων, η ibnb δεν παραιτείται από το δικαίωμά του για τυχόν ζημιές που μπορεί διαφορετικά να ισχυριστεί σχετικά με τέτοια παραβίαση.

Το κλείσιμο λογαριασμού μέλους μετά από παραβίαση αυτών των Όρων θα έχει ως αποτέλεσμα τον τερματισμό της τρέχουσας συνδρομής του Μέλους, εάν υπάρχει, χωρίς δικαίωμα επιστροφής χρημάτων, ακόμη και μερική.

H ibnb διατηρεί το δικαίωμα να αποσυνδεθεί, να τερματίσει, να διαγράψει ή να εκκαθαρίσει τον λογαριασμό σας, τυχόν σχετικές καταχωρήσεις και οποιεσδήποτε σχετικές πληροφορίες από την πλατφόρμα και τους διακομιστές μας, εάν δεν έχετε συνδεθεί στην πλατφόρμα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όπως καθορίζεται από εμάς κατά την αποκλειστική μας κρίση.

Το Μέλος θα ενημερωθεί μέσω email για το κλείσιμο του Λογαριασμού του.

Κλείσιμο λογαριασμού από το ίδιο το μέλος

Τα μέλη της Πλατφόρμας μπορούν, ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, να τερματίσουν την εγγραφή τους στην Πλατφόρμα διαγράφοντας τον Λογαριασμό του στην ibnb, χωρίς κόστος, ακολουθώντας τις διαδικασίες που αναφέρονται στηn πλατφόρμα.

Το αίτημα ενός Μέλους για κλείσιμο ενός Λογαριασμού ή η διαγραφή του εν λόγω Λογαριασμού, δεν θα έχει ως αποτέλεσμα επιστροφή χρημάτων, ακόμη και μερική, των ποσών που έχουν καταβληθεί σχετικά με αυτόν τον Λογαριασμό.

Με το κλείσιμο ενός Λογαριασμού Μέλους ή / και οποιουδήποτε άλλου τερματισμού αυτών των Όρων, οι ρήτρες αυτών των Όρων που εύλογα θα πρέπει να παραμείνουν μετά από τον τερματισμό θα παραμείνουν σε ισχύ.

Κριτικές & Σχόλια

Αναφορικά με τη νομιμότητα, την ποιότητα και ασφάλεια ή ακόμα και την ίδια την ύπαρξη των προβαλλόμενων καταλυμάτων και κάθε είδους υπηρεσιών, η ibnb δεν είναι σε θέση να τις διακριβώσει ή να τις ελέγξει.

Το αυτό ισχύει και για τις καταχωρισμένες στην ibnb κριτικές και φωτογραφίες των προβαλλόμενων καταλυμάτων και υπηρεσιών, την αλήθεια των οποίων δεν εγγυάται με κανέναν τρόπο. Διατηρεί, ωστόσο, το δικαίωμα, ειδικά στην περίπτωση δημοσίευσης κριτικών με παράνομο, υβριστικό, συκοφαντικό ή εν γένει ανεπιθύμητο περιεχόμενο, να προβεί στην άμεση διαγραφή τους, επικοινωνώντας σχετικά και με το χρήστη που τις δημοσίευσε, προκειμένου να του γνωστοποιήσει τον ακριβή λόγο της διαγραφής.

Ενθαρρύνουμε την υποβολή σχολίων, παρατηρήσεων και κριτικών, στο πλαίσιο ενός ανοικτού, γόνιμου, εποικοδομητικού και υγιούς συστήματος έκφρασης απόψεων.

Δεδομένου τούτου, σας καλούμε να μοιραστείτε δημόσια την εμπειρία σας, μέσω μίας υγιούς κριτικής. Διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρούμε σχόλια υβριστικά, χυδαία, εκβιαστικά, απειλητικά, παρενοχλητικά, δυσφημιστικά, μεροληπτικά, με ψευδές περιεχόμενο, με απόρρητες πληροφορίες άλλου προσώπου, άσχετα με τους στόχους της παρούσας πλατφόρμας, καθώς και κάθε σχόλιο που, εν γένει, παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης και πολιτικές.

Σε κάθε περίπτωση που θεωρείτε ότι το περιεχόμενο ενός σχολίου ή κριτικής που φιλοξενείται στην πλατφόρμα μας σας θίγει ή παραβιάζει με άλλο τρόπο τους όρους χρήσης μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας.

Λοιπές διευκρινίσεις

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην πλατφόρμα ibnb και να την χρησιμοποιήσετε ή να καταχωρίσετε ένα λογαριασμό προκειμένου να προωθήσετε το κατάλυμα που διαχειρίζεστε ή άλλου είδους υπηρεσίες σχετικές με τον τουρισμό που παρέχετε, πρέπει να είστε φυσικό πρόσωπο τουλάχιστον 18 ετών ή νομικό πρόσωπο νόμιμα συνεστημένο και να μη στερείστε για οποιονδήποτε λόγο τη δικαιοπρακτική σας ικανότητα.

Για την καταχώριση λογαριασμού που θα σας επιτρέπει την προώθηση καταλυμάτων ή υπηρεσιών, πρέπει οπωσδήποτε να παρέχετε με ακρίβεια και ειλικρίνεια τα στοιχεία που απαιτούνται από τη σχετική φόρμα.

Εάν καταχωρείτε έναν λογαριασμό ibnb για ένα νομικό πρόσωπο, θα πρέπει απαραίτητα να έχετε την εξουσία διαχείρισης και εκπροσώπησης του εν λόγω νομικού προσώπου. Όσο εύκολη και απλή είναι η διαδικασία δημιουργίας/καταχώρισης ενός λογαριασμού στην ibnb, εξίσου εύκολη είναι και η διαγραφή ή απενεργοποίησή του, επιλογή που παρέχεται μέσω της καρτέλας ρυθμίσεων του λογαριασμού.

Ο κάθε χρήστης της ibnb είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας των στοιχείων πρόσβασης στο λογαριασμό του και δεν επιτρέπεται να τα αποκαλύψει σε τρίτους. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη εξουσιοδοτημένη χρήση λογαριασμού της ibnb, θα πρέπει χωρίς καμία καθυστέρηση ο χρήσης να ενημερώσει την ibnb, προκειμένου να προβεί αυτή σε προσωρινή απενεργοποίηση του λογαριασμού και επανενεργοποίησή του κατόπιν επικοινωνίας με τον εξουσιοδοτημένο χρήστη αυτού.

Επιπλέον, δεδομένου ότι ο κάθε χρήστης της πλατφόρμας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο όλων των αναρτήσεών του στην πλατφόρμα, δηλώνετε υπεύθυνα ότι είστε ο μοναδικός και αδιαφιλονίκητος δικαιούχος όλων των περιεχομένων των αναρτήσεών σας στην πλατφόρμα ibnb, ή εναλλακτικά έχετε όλα τα δικαιώματα, τις άδειες και τις συγκαταθέσεις που απαιτούνται για την ανάρτησή τους. Σημειωτέον ότι υποχρεούστε να αναρτάτε καταχωρήσεις με ακριβές και όχι παραπλανητικό περιεχόμενο, που να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και, ειδικά για την προώθηση καταλύματος, να αντικατοπτρίζουν την κατάστασή του τη χρονική περίοδο που έγινε η ανάρτηση. 

Για τις καταχωρήσεις με ανακριβές ή παραπλανητικό περιεχόμενο, καθώς και για καταχωρήσεις που για ευνόητους λόγους αναρτώνται με ταυτόσημο περιεχόμενο περισσότερες από μία φορές, θα υπάρχει η δυνατότητα αναφοράς από τους χρήστες και αφαίρεσης σε περίπτωση επιβεβαίωσης της αναφοράς.

Δεδομένης της αυξημένης δυσκολίας επαλήθευσης κάθε χρήστη στο διαδίκτυο, η ibnb δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την επιβεβαίωση της ταυτότητας κάθε μέλους ή επαγγελματία χρήστη της. Πέραν των ανωτέρω, για λόγους προληπτικούς, μπορεί, χωρίς να υποχρεούται, να ζητά σε ορισμένες περιπτώσεις, ειδικά όταν υπάρχουν βάσιμες αμφιβολίες για την επαλήθευση της ταυτότητας κάποιου χρήση, να της επιδεικνύεται κάποιο εξατομικευτικό στοιχείο ταυτότητας ή άλλες πληροφορίες. Η μόνη επαλήθευση στην οποία προβαίνει κατά τη δημιουργία προφίλ από κάποιον χρήστη είναι αυτή του email που χρησιμοποιεί και καταχωρίζεται στην πλατφόρμα, με την αποστολή σε αυτό σχετικό συνδέσμου επαλήθευσης.

Η ιστοσελίδα ibnb.gr, παρέχει όλες τις υπηρεσίες της χωρίς οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο όφελος και δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την επικοινωνία, συνδιαλλαγή ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή πράξη, μεταξύ των μελών, των επισκεπτών και εν γένει του συνόλου των χρηστών της.

 

Προστασία των Σημάτων

Η ibnb, το περιεχόμενο της πλατφόρμας, καθώς και το περιεχόμενο των αναρτήσεων των χρηστών της, προστατεύονται εν όλω ή εν μέρει από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και προστασίας των σημάτων. Διά της παρούσας αναγνωρίζετε ανεπιφύλακτα και συμφωνείτε ότι η ibnb και το περιεχόμενό της, συμπεριλαμβανομένων όλων των συναφών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της ibnb.gr και των διαχειριστών αυτής. Δεσμεύεστε να μην χρησιμοποιήσετε, αναπαραγάγετε ή τροποποιήσετε το περιεχόμενο της ibnb, με τρόπο που να αντίκειται στις βασικές αρχές λειτουργίας της.

Υπηρεσία Ανταλλαγής Μηνυμάτων & εν γένει Επικοινωνίας

Η ibnb παρέχει στα Μέλη δωρεάν υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων, αιτημάτων κράτησης και αποστολής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, για τους σκοπούς της διευκόλυνσης μιας ενοικίασης καταλύματος (βραχυχρόνιας, μακροχρόνιας ή τουριστικής), παροχής υπηρεσίας εκ των καταχωρήσεων των μελών της, αγοράς προϊόντων εκ των καταχωρήσεων των μελών της ή ανταλλαγής καταλύματος.

Η υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων είναι αυτοματοποιημένη και ως εκ τούτου, η ibnb δεν παρεμβαίνει με κανέναν τρόπο.

Τα μέλη είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για οποιαδήποτε πληροφορία κοινοποιείται μέσω των προαναφερομένων τρόπων επικοινωνίας στην ibnb. Τυχόν πληροφορίες που κοινοποιούνται μεταξύ των Μελών στην υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων, αιτημάτων κράτησης ή αποστολής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, δεν δεσμεύουν σε καμία περίπτωση την ibnb με κανένα τρόπο και η τελευταία δεν εγγυάται την ακρίβεια, ή την πληρότητα των πληροφοριών.

Επιβεβαίωση Στοιχείων & Επαλήθευση

Η ibnb.gr θα ζητήσει επαλήθευση του ονόματος και της διεύθυνσης κάθε μέλους όταν το μέλος δημιουργεί έναν λογαριασμό. Όλα τα μέλη πρέπει να παρέχουν απόδειξη διεύθυνσης και μια μορφή αναγνώρισης όταν το μέλος δημιουργεί έναν λογαριασμό. H πλατφόρμα διατηρεί το δικαίωμα να αποδεχτεί ή να απορρίψει τα δικαιολογητικά για επαλήθευση κατά την αποκλειστική της κρίση. Σε καμία περίπτωση ένα μέλος δεν θεωρείται επαληθευμένο από την ibnb, η οποία δεν φέρει καμία ευθύνη για τα ανωτέρω στοιχεία τα οποία δηλώνονται αυτοβούλως από τους χρήστες της πλατφόρμας.

Τα μέλη ενδέχεται να έχουν την επιλογή να επαληθεύσουν επίσης τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση email τους.

Ακριβώς επειδή οι πληροφορίες που έχει εισάγει ένα Μέλος, όπως η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο αριθμός τηλεφώνου , ακόμα και αν έχουν επαληθευτεί, η ibnb δεν εγγυάται την ακρίβεια οποιουδήποτε περιεχομένου που παρέχεται από αυτό το Μέλος, ούτε εγγυάται την ακρίβεια οποιασδήποτε Καταχώρισης. H ibnb δεν παρέχει καμία έγκριση ή διαβεβαίωση σχετικά με τα επαληθευμένα μέλη ή τις καταχωρίσεις τους.

Συσκευές μαγνητοσκόπησης (κάμερες ασφαλείας)

Όλα τα μέλη μας οφείλουν να ενημερώνουν για την ενδεχόμενη ύπαρξη καμερών ασφαλείας ή άλλων συσκευών μαγνητοσκόπησης, είτε ενεργοποιημένων είτε όχι, εντός της οικίας τους ή γύρω από αυτή.

Παράλληλα, δε, απαγορεύεται απόλυτα οποιαδήποτε συσκευή μαγνητοσκόπησης σε συγκεκριμένους ιδιωτικούς χώρους, όπως τα μπάνια και τα υπνοδωμάτια, ανεξάρτητα από την ύπαρξη της ως άνω ενημέρωσης.

Αποκλεισμός Ευθύνης

Η ibnb δεν έχει καμία ευθύνη σε περίπτωση επικοινωνίας των επισκεπτών με τρίτους πάροχους αγαθών ή υπηρεσιών που διαφημίζονται στο ibnb.gr και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή ή άλλη σχέση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους.

Η ibnb, χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια για ανάρτηση ορθών πληροφοριών και στοιχείων στο σύνολο των σελίδων του ibnb.gr . Σε καμία περίπτωση δε φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιά που ήθελε προκληθεί στον επισκέπτη του ibnb.gr, ενδεικτικά λόγω μη ορθότητας ή μη πληρότητας του περιεχομένου, ενεργειών τρίτων κ.ά.

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο ibnb.gr δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση, άμεσα ή έμμεσα, υπόδειξη προς ενέργεια ή παράλειψη ούτε μπορούν να στηρίξουν ή επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε τέτοιο σκοπό, ρητά αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης της ibnb.

Η ibnb σε καμία περίπτωση δεν αναλαμβάνει, και συνεπώς δεν ευθύνεται για την αδιάκοπη και άνευ σφαλμάτων παροχή των υπηρεσιών ή/και του περιεχομένου του ibnb.gr, ούτε την απουσία κακόβουλου λογισμικού προερχόμενου από τρίτους, ιών ή άλλων επιζήμιων στοιχείων, είτε πρόκειται για την διαδικτυακή πύλη του ibnb.gr, είτε για κάποιο άλλο site ή server, μέσω των οποίων λαμβάνεται το περιεχόμενο της.

Η ibnb δεν ελέγχει ούτε ευθύνεται για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων διαδικτυακών τόπων (websites) και σελίδων που ελέγχονται από τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), τα οποία επιλέγει να επισκεφθεί ο επισκέπτης μέσω συνδέσμων (hyperlinks) ή διαφημιστικών τίτλων (banners) που φιλοξενούνται στο ibnb.gr. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, οι επισκέπτες οφείλουν να απευθύνονται ευθέως στους αντίστοιχους τόπους (web sites) και σελίδες. Η ibnb σε καμία περίπτωση δεν υιοθετεί ούτε αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των τόπων και των σελίδων αυτών, ούτε συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Διοργάνωση πάρτι και εκδηλώσεων

Κάθε γεγονός ή εκδήλωση ή πάρτι που καταπατά τις ώρες κοινής ησυχίας (ως τούτες διαμορφώνονται από το εκάστοτε εθνικό δίκαιο), διαταράσσει τη σχέση γειτνίασης και προκαλεί φθορές, ζημίες και βανδαλισμούς σε ξένη ιδιοκτησία, απαγορεύεται ρητά και κατηγορηματικά.

Πολιτική ακυρώσεων

Η πολιτική ακυρώσεων που διέπει οποιαδήποτε κράτηση που πραγματοποιείται μέσω επικοινωνίας στη πλατφόρμα ibnb, έγκειται αποκλειστικά στο ίδιο το κατάλυμα και τον διαχειριστή της καταχώρησης. Η ibnb σε κανένα στάδιο και για κανένα λόγο δεν παρεμβάλλεται στην ολοκλήρωση μιας κράτησης, αλλά παρέχει τη μεγαλύτερη δυνατή προβολή έτσι ώστε ο πελάτης ή ο ταξιδιώτης ή ο επισκέπτης να έρθει σε άμεση επικοινωνία με τον διαχειριστή μιας καταχώρησης, ανεξαρτήτου κατηγορίας.
Η
ibnb δεν είναι σε θέση να γνωρίζει αν μια κράτηση, ανταλλαγή ή συναλλαγή μεταξύ των μελών της, ήτο επιτυχής.

Να σημειωθεί ότι για την παρούσα πολιτική δεν συνεκτιμήθηκαν οι έκτακτες λόγω ¨COVID-19¨ περιστάσεις. Για αυτές, μπορείτε να ανατρέξετε ομοίως στην πολιτική προστασίας του κάθε καταλύματος, επιχείρησης ή επαγγελματία.

Πρόσθετες Απαιτήσεις Προς Όλα Τα Μέλη

Για τη διαμόρφωση ενός αξιόπιστου και ασφαλούς περιβάλλοντος και εγγυητικού πλαισίου προστασίας, ζητάμε προς όλα τα μέλη μας την τήρηση ορισμένων βασικών απαιτήσεων:

 • Ζητούμε αξιοπιστία, αυθεντικότητα και ειλικρίνεια κατά την παροχή των πληροφοριών σας. Η αξιοπιστία σας ειδικά ως προς τα ατομικά σας στοιχεία και την κατάσταση της οικίας σας είναι εξαιρετικά σημαντική για εμάς.

 • Αποφυγή αδικαιολόγητων ακυρώσεων.

 • Τήρηση ενός υψηλού επιπέδου ποιότητας στη διαμονή σας.

 • Τήρηση όλων των αναγκαίων και προβλεπόμενων κανόνων υγιεινής και ατομικής ευθύνης, συμβάλλοντας στην προστασία της δημόσιας υγείας και της παγκόσμιας κοινότητας.

 • Σεβασμός προς την ξένη ιδιοκτησία, τα στοιχεία, τα προσωπικά υπάρχοντα, την ιδιωτικότητα, την προσωπική αλληλογραφία και τα πνευματικά δικαιώματα των άλλων.

 • Σεβασμός προς τους κοινόχρηστους χώρους.

 • Σεβασμός στην ιδιοκτησία και ιδιωτικότητα των γειτόνων σας. Και φυσικά να μην αποτελείτε πηγή ενόχλησης για αυτούς.

Να σημειωθεί ότι σε περίπτωση επανειλημμένων ή σοβαρών παραβάσεων, δεν αποκλείεται να καταφύγουμε στη λύση της αναστολής ή απενεργοποίησης λογαριασμών.

Τροποποιήσεις

Ανά τακτά χρονικά διαστήματα, η παρούσα πολιτική ενδέχεται να υπόκειται σε τροποποιήσεις – ενημερώσεις, έτσι ώστε να συμμορφώνεται προς τις εκάστοτε νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις, καθώς και προς τα νέα πρότυπα που εξελίσσονται με την πάροδο των ετών.

Για κάθε, μάλιστα, μεταβολή ή προσθήκη, θα σας ενημερώνουμε άμεσα.

Παράλληλα, δε, καλείστε, και εσείς, με τη σειρά σας, να ελέγχετε, περιστασιακά, την ιστοσελίδα μας, ενώ για την επίλυση οποιασδήποτε σχετικής απορίας, μπορείτε να απευθύνεστε σε εμάς, ως κατωτέρω.

Τελικές Διατάξεις & Εφαρμοστέο Δίκαιο

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι λαμβάνουμε όλες τις απαιτούμενες προφυλάξεις τόσο σε τεχνικό όσο και σε οργανωτικό επίπεδο, για να αποτρέψουμε την απώλεια ή την κακή χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και την αλλοίωση των νομίμων και δικαιολογημένων συμφερόντων σας.

Η παρούσα πολιτική διέπεται και ερμηνεύεται από την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία.
Θεσσαλονίκη, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020

Oι Όροι Χρήσης (“Όροι”) διέπουν τα αντίστοιχα δικαιώματα και υποχρεώσεις μεταξύ της πλατφόρμας “ΙΒΝΒ”, ιστοτόπου ibnb.gr – διαχειριστών αυτής και εσάς, και αποτελούν μια νομικά δεσμευτική συμφωνία (“Συμφωνία”) μεταξύ μας. Το παρόν Συμφωνητικό διέπει τη χρήση από εσάς του συνόλου των διαδυκτιακών σελίδων, μέσων και ιστοτόπων και οποιονδήποτε συνδεδεμένων ιστότοπων (μαζί, του «Ιστότοπου»), της χρήσης οποιουδήποτε ibnb για κινητά, tablet και άλλες εφαρμογές έξυπνων συσκευών (μαζί, η «Εφαρμογή»), και τη χρήση οποιασδήποτε Υπηρεσίας από εσάς (όπως ορίζεται παρακάτω). Μαζί, ο ιστότοπος, η εφαρμογή και οι υπηρεσίες θα ορίζονται συλλογικά ως «πλατφόρμα».

Λάβετε υπόψη ότι η χρήση της πλατφόρμας ibnb διέπεται επίσης από άλλες συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της Πολιτικής Απορρήτου, η οποία ενσωματώνεται στους παρόντες Όρους, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων πολιτικών που αναφέρονται ή συνδέονται με το παρόν. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ αυτών των Όρων και της Πολιτικής Απορρήτου ή άλλων όρων ή πολιτικών, αυτοί οι Όροι θα διέπουν, εκτός εάν αναφέρεται ρητά στο παρόν. Χρησιμοποιώντας την Πλατφόρμα ως επισκέπτης, χρήστης ή Μέλος (όπως ορίζεται εδώ), συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ. ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΣ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΑΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ.

Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους, δεν έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στην Πλατφόρμα.

Μερικά σημαντικά σημεία:

Τα μέλη δικαιούνται να χρησιμοποιούν την Πλατφόρμα μόνο εάν είναι τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) ετών και είναι σε θέση να συνάψουν νομικά δεσμευτικές συμβάσεις. Με την πρόσβαση στην Πλατφόρμα, τα Μέλη δηλώνουν και εγγυώνται ότι είναι ηλικίας δεκαοκτώ ετών και άνω και έχουν την ικανότητα να συνάπτουν νομικά δεσμευτικές συμβάσεις.

Τα μέλη συμφωνούν να συμμορφωθούν με τους ισχύοντες νόμους ελέγχου των εξαγωγών στην τοπική δικαιοδοσία του Μέλους και κάθε Μέλος δηλώνει και εγγυάται ότι (i) δεν βρίσκεται σε δικαιοδοσία που υπόκειται σε εμπάργκο ή που έχει χαρακτηριστεί ως τρομοκράτης.

Ενδέχεται να ενημερώνουμε αυτούς τους Όρους κατά καιρούς και τέτοιες αλλαγές θα ισχύουν για εσάς εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την Πλατφόρμα οποιαδήποτε στιγμή μετά την ανάρτηση αυτών των αλλαγών. Δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση ή η χρήση της Πλατφόρμας, εκτός εάν συμφωνείτε με τους ενημερωμένους Όρους. Θα σας ενημερώσουμε για τυχόν αλλαγές που έγιναν σε αυτούς τους Όρους αλλάζοντας την ημερομηνία “Τελευταία ενημέρωση” στην τέλος αυτών των Όρων. Ελέγξτε τυχόν αλλαγές και αν δεν τις αποδέχεστε, σταματήστε να χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ


«Λογαριασμός» σημαίνει τον λογαριασμό που πρέπει να δημιουργηθεί για να επιτρέπεται σε ένα άτομο να γίνει Μέλος και να έχει πρόσβαση στις Υπηρεσίες που προσφέρει η Πλατφόρμα.

«Ανταλλαγή» σημαίνει ανταλλαγή κατοικίας που πραγματοποιείται μεταξύ μέλους φιλοξενίας με έτερο μέλος φιλοξενίας, διαχειριστή, οικοδεσπότη ή και μέλους επισκέπτη.

«Όνομα χρήστη» σημαίνει το όνομα χρήστη που επέλεξε το Μέλος κατά τη δημιουργία του λογαριασμού του για να του επιτρέψει να έχει πρόσβαση στον Λογαριασμό του.

«Κωδικός πρόσβασης» σημαίνει τον κωδικό πρόσβασης που επιλέγει το Μέλος κατά τη δημιουργία του λογαριασμού του για να του επιτρέψει να έχει πρόσβαση στον Λογαριασμό του.

«Καταχώρηση» σημαίνει οποιαδήποτε αγγελία κατοικίας, επιχείρησης ή εταιρίας που περιγράφεται στην Πλατφόρμα και δημοσιεύεται από ένα Μέλος, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε Περιεχομένου Χρήστη που χρησιμοποιείται για την περιγραφή αυτής της Καταχώρισης. Κάθε καταχώριση έχει έναν μοναδικό αριθμό αναγνώρισης στην πλατφόρμα.

«Μέλος» σημαίνει κάθε άτομο που εγγράφεται στην Πλατφόρμα δημιουργώντας οποιασδήποτε κατηγορίας καταχώρηση και με αυτόν τον τρόπο, αποδέχεται αυτούς τους Όρους.

«Μέλος υποδοχής» σημαίνει ένα μέλος που προσφέρει την κατοικία του για ανταλλαγή.

«Μέλος επισκέπτη» σημαίνει μέλος που εισέρχεται σε ανταλλαγή με μέλος φιλοξενίας

Χρήστης” σημαίνει ο οποιοσδήποτε κάνει χρήση μέρους ή του συνόλου των υπηρεσιών

της πλατφόρμας.

«Οικοδεσπότης» σημαίνει ένα μέλος που προσφέρει την κατοικία του για ανταλλαγή ή ενοικίαση.

«Διαχειριστής» σημαίνει ένα μέλος το οποίο έχει πραγματοποιήσει καταχώρηση στην πλατφόρμα.

«Πελάτης ή Επισκέπτης ή Ταξιδιώτης» σημαίνει μέλος που εισέρχεται σε ανταλλαγή, ενοικίαση ή χρήση των υπηρεσιών με μέλος φιλοξενίας.

«Επαληθευμένο μέλος» σημαίνει ένα μέλος του οποίου η διεύθυνση και η ταυτότητα κατοικίας (όνομα και επώνυμο) έχουν επιβεβαιωθεί από την ibnb μέσω της διαδικασίας επαλήθευσής της.

«Κατοικία ή Κατάλυμα» σημαίνει οποιαδήποτε κατοικία ή τουριστικό κατάλυμα σε πραγματικό ακίνητο (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, κατασκηνωτών, σκαφών, τροχόσπιτων και άλλων μόνιμων κατασκευών), τα οποία ένα Μέλος έχει το νόμιμο ή / και συμβατικό δικαίωμα να προσφέρει μέσω της Πλατφόρμας.

«Υπηρεσία» ή «Υπηρεσίες» σημαίνει οποιαδήποτε υπηρεσία που παρέχεται από την ibnb σε Μέλος μέσω της Πλατφόρμας, είτε δωρεάν είτε βάσει συνδρομής, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό της Υπηρεσίας δωρεάν προβολής.

«Υπηρεσία Καταχώρησης» σημαίνει τις υπηρεσίες βάσει συνδρομής ή όχι που προσφέρονται από τον διαχειριστή μιας καταχώρησης και περιλαμβάνει πρόσθετες υπηρεσίες που περιγράφονται πληρέστερα εδώ.

«Συμφωνία» σημαίνει τη συμφωνία μεταξύ εσάς και εμάς που ενσωματώνει αυτούς τους Όρους, την Πολιτική Απορρήτου και οποιοδήποτε άλλο όπως τροποποιείται κατά καιρούς με τον τρόπο που ορίζεται στο παρόν.

«Εμείς», «εμάς» και «μας», σημαίνει ο ιστότοπος ibnb.gr.

«Εσύ», «εσείς», «σας», «εσάς» σημαίνει κάθε Μέλος που χρησιμοποιεί την Πλατφόρμα με οποιονδήποτε τρόπο, είτε μέσω πρόσβασης, στους Ιστότοπους, στην Εφαρμογή ή στις Υπηρεσίες.

Η πλατφόρμα ibnb είναι προς το παρόν πλατφόρμα αναζήτησης και προβολής, ένας ηλεκτρονικός «χρυσός οδηγός» που επιτρέπει στους χρήστες της και σε κάθε είδους επαγγελματίες που συνδέονται με τον κλάδο του τουρισμού (όπως, ενδεικτικά, διαχειριστές καταλυμάτων, ξενοδόχους, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, νομικούς, λογιστές, επιχειρήσεις εστιατορίων, ιατρούς κάθε ειδικότητας, κλπ.) να επικοινωνούν απευθείας, ώστε να επιδιώκεται η παροχή των προσφερόμενων από τους επαγγελματίες υπηρεσιών στους χρήστες. Η ibnb δεν παρέχει η ίδια καμία από τις προβαλλόμενες μέσω της πλατφόρμας της υπηρεσίες, παρά μόνο δημιουργεί ένα δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ χρηστών της πλατφόρμας και επαγγελματιών, μέσω κρυπτογραφημένων συνομιλιών. Μόνο οι τελευταίοι είναι υπεύθυνοι για την ποιότητα των υπηρεσιών που θα παρέχουν και μόνο με αυτούς συνδέεται συμβατικά ο εκάστοτε χρήστης της πλατφόρμας.

Η ibnb δε συνδέεται συμβατικά με κανένα χρήστη της πλατφόρμας, ούτε παρέχει κανενός είδους εγγύηση αναφορικά με τους επαγγελματίες, φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις και οποιοδήποτε άλλο νομικό, εταιρικό σχήμα ή οντότητα, τα οποία  επιλέγουν την προώθηση των υπηρεσιών, καταλυμάτων και  επιχειρήσεων μέσω αυτής. Oι υπηρεσίες της στο σύνολό τους είναι εντελώς δωρεάν και δεν υπάρχει προς το παρόν οποιαδήποτε εμπορική συναλλαγή ή άλλη συνδιαλλαγή με την ιστοσελίδα ibnb.gr και τους διαχειριστές αυτής.

Δημιουργία λογαριασμού

Για να εγγραφείτε στην Πλατφόρμα, πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε έναν Λογαριασμό παρέχοντας τα προσωπικά στοιχεία που σας ζητώνται (συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, όνομα και επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμός τηλεφώνου και διεύθυνση email). Τα μέλη πρέπει να ενημερώνουν τα στοιχεία του λογαριασμού τους ανά πάσα στιγμή. Η ibnb σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται υπεύθυνη για πληροφορίες που διαβιβάζουν τα Μέλη και ενδέχεται να είναι εσφαλμένες ή δόλιες. Για να εγγραφείτε, πρέπει: (i) να είστε δεκαοκτώ (18) ετών κατά την εγγραφή του λογαριασμού σας. (ii) έχετε το νόμιμο ή συμβατικό δικαίωμα να προσφέρετε την Κατοικία σας μέσω της Πλατφόρμας και να συνεχίσετε να έχετε αυτό το δικαίωμα κατά τη χρήση της Πλατφόρμας από εσάς · και (iii) έχετε την εξουσία να συνάπτετε ενοικίαση ή ανταλλαγή κατοιχίας ή προσφορά υπηρεσιών ή προϊόντων. Επιπλέον, ένας λογαριασμός μέλους προορίζεται για αποκλειστική, προσωπική χρήση αυτού του μέλους και οι λογαριασμοί ενδέχεται να μην δημιουργούνται για επαγγελματικούς ή άλλους εμπορικούς σκοπούς.

Η ibnb διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί (χωρίς αιτιολόγηση και χωρίς προσφυγή ή αποζημίωση) την εγγραφή οποιουδήποτε Λογαριασμού Μέλους για οποιονδήποτε λόγο, ανά πάσα στιγμή, κατά την αποκλειστική και απόλυτη κρίση της.

Κατά την εγγραφή, τα μέλη θα επιλέξουν ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης, τα οποία μπορούν να αλλάξουν μέσα από τον προφίλ ελέγχου του μέλους. Κάθε μέλος είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής του και συμφωνεί να τα διατηρήσει εμπιστευτικά και να μην τα αποκαλύψει σε κανέναν, για οποιονδήποτε λόγο. Κάθε μέλος είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για οποιαδήποτε χρήση τρίτου μέρους του ονόματος χρήστη ή του κωδικού πρόσβασης ενός μέλους και για οποιεσδήποτε ενέργειες ή δηλώσεις που γίνονται μέσω του λογαριασμού του από τρίτο, είτε είναι δόλια είτε όχι, και θα αποζημιώνει την ibnb έναντι οποιασδήποτε αξίωσης που σχετίζεται με αυτό. Επιπλέον, η ibnb δεν φέρει καμία ευθύνη για κλοπή ταυτότητας οποιουδήποτε μέλους. Εάν ένα Μέλος έχει λόγους να πιστεύει ότι ένα τρίτο μέρος χρησιμοποιεί παράνομα την ταυτότητα του Μέλους ή άλλως χρησιμοποιεί το λογαριασμό του Μέλους με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο, το Μέλος πρέπει να ενημερώσει αμέσως την ibnb. Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής του ονόματος χρήστη ή του κωδικού πρόσβασης ενός μέλους, το μέλος πρέπει να αλλάξει αμέσως το όνομα χρήστη ή / και τον κωδικό πρόσβασής του και το μέλος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για τυχόν απώλειες που σχετίζονται με τέτοια απώλεια ή κλοπή.

Συμφωνείτε να δημιουργήσετε και / ή να χρησιμοποιήσετε μόνο έναν λογαριασμό. Οποιαδήποτε εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα πρέπει να έχει την προηγούμενη γραπτή έγκριση της ibnb. Τυχόν λογαριασμοί που δημιουργούνται κατά παράβαση των ανωτέρω υπόκεινται σε άμεση αναστολή ή / και τερματισμό.

Σημειώστε ότι η χρήση των Υπηρεσιών από τα Μέλη που παρέχονται στην Πλατφόρμα δεν θα ερμηνευτούν ως υπάλληλος, πράκτορας, κοινοπραξία ή συνεργάτης της ibnb για οποιονδήποτε λόγο, και ότι όλα τα Μέλη ενεργούν αποκλειστικά για λογαριασμό τους και ωφελούνται σε προσωπικό, εταιρικό ή επιχείρησής τους επίπεδο. Η ibnb δεν ελέγχει ούτε κατευθύνει με κανέναν τρόπο και το μέλος και κάθε μέλος αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι έχει πλήρη διακριτική ευχέρεια για το αν θα δημοσιεύσει μια καταχώριση ή θα πραγματοποιήσει μια ανταλλαγή, θα κάνει χρήση των υπηρεσιών μιας καταχωρημένης επιχείρησης ή θα προβεί στην αγορά προϊόντων από μια καταχωρημένη επιχείρηση.

Εάν καταχωρήσετε τον λογαριασμό σας χρησιμοποιώντας μια υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης τρίτου μέρους, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη σύνδεση μεταξύ του λογαριασμού κοινωνικής δικτύωσης και της ibnb, μεταβαίνοντας στις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας.

Καταχωρήσεις

Οι καταχωρήσεις πρέπει να ενημερώνονται για την ακριβή κατάστασή τους από τα μέλη υποδοχής, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων πληροφοριών:

Όλο το Περιεχόμενο Προφίλ Χρήστη που περιλαμβάνεται στην Καταχώρηση.

Περιγραφή, τοποθεσία και ημερομηνίες διαθεσιμότητας μέσω συγχρονισμού.

Ανεπάρκειες, περιορισμοί (συμπεριλαμβανομένων τυχόν κανόνων που ισχύουν για τα μέλη) και

Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες ζητούνται από την ibnb.

Μια Κατοικία μπορεί να εμφανιστεί μόνο στον Λογαριασμό ενός Μέλους, ακόμα και αν αρκετά άτομα κατέχουν τον τίτλο αυτής της Κατοικίας.

Τυχόν συγκεκριμένοι όροι ή προϋποθέσεις που αναφέρονται στην καταχώριση ενός μέλους δεν μπορούν να έρχονται σε αντίθεση με αυτούς τους Όρους.

H ibnb διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει τη συμπερίληψη ορισμένων ελάχιστων πληροφοριών σε οποιαδήποτε καταχώρηση και ότι οι πληροφορίες καταχώρησης παρουσιάζονται σε συγκεκριμένη μορφή.

Η τοποθέτηση των καταχωρήσεων στα αποτελέσματα αναζήτησης της ibnb ενδέχεται να ποικίλει και εξαρτάται από μια ποικιλία παραγόντων που σχετίζονται με τις λεπτομέρειες της καταχώρισης και τη συγκεκριμένη αναζήτηση του μέλους επισκέπτη. H ibnb δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με τη συγκεκριμένη τοποθέτηση μιας καταχώρησης μέλους στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Όλα τα Μέλη δηλώνουν και εγγυώνται ότι η δημοσίευση της Καταχώρησης Μέλους και οποιαδήποτε αποδοχή Ανταλλαγής ή Ενοικίασης για Κατοικία Μέλους υποδοχής δεν θα παραβιάσει οποιεσδήποτε συμφωνίες που έχει συνάψει το Μέλος αυτό με οποιαδήποτε ένωση συγκυριαρχιών, ένωση ιδιοκτητών σπιτιού, συμφωνίες συνεργασίας ή άλλες τέτοιες συμφωνίες, και (i) συμμορφώνεται με οποιουσδήποτε νόμους, συμπεριλαμβανομένων νόμων για τη ζώνη, φορολογικές απαιτήσεις ή απαιτήσεις άδειας ή άλλες μορφές νομικλων αδειών, ή με άλλους νόμους, κανόνες ή κανονισμούς που ισχύουν για την κατοικία ή την καταχώρηση. Όλα τα μέλη οικοδεσπότη είναι υπεύθυνα για τις δικές τους πράξεις ή παραλείψεις ή για τυχόν άτομα που είναι παρόντα στην κατοικία, εκτός από το μέλος επισκέπτη και τους προσκεκλημένους του.

Απενεργοποίηση ή Διαγραφή Λογαριασμού από την ibnb

Σε περίπτωση που ένα Μέλος ενεργεί κατά παράβαση των παρόντων Όρων ή οποιoνδήποτε άλλων κανόνων ή κανονισμών που εκδίδονται από την ibnb, ή επιδεικνύει συμπεριφορά αντίθετη με τους κανόνες καλής συμπεριφοράς, αξιών ή δεοντολογίας μας, ή παραβιάζει οποιονδήποτε νόμο, κανόνα, κανονισμό ή οποιαδήποτε άλλη νομική τάξη που εκδίδεται από μια αρμόδια δικαιοδοσία, η ibnb διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς αιτιολόγηση και χωρίς αποζημίωση, να διενεργήσει:  

 • περιορισμό της πρόσβασης των μελών στην πλατφόρμα ·

 • κατάργηση οποιουδήποτε περιεχομένου χρήστη που φιλοξενείται στην πλατφόρμα.

 • διαγραφή ενός λογαριασμού.

  Οι ακόλουθες συμπεριφορές απαγορεύονται αυστηρά και ενδέχεται να οδηγήσουν σε κλείσιμο λογαριασμού:

 • Παροχή ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών κατά την εγγραφή λογαριασμού.

 • Παροχή ψευδούς ή παραπλανητικού περιεχομένου χρήστη ·

 • Δημιουργία πολλαπλών λογαριασμών για την ίδια καταχώρηση.

 • Δημιουργία πλαστών λογαριασμών.

 • Παραβίαση των δικαιωμάτων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας) τρίτων ·

 • Δημοσίευση στην Πλατφόρμα ή διανομή με άλλο τρόπο σε άλλα Μέλη ή στην ibnb, τυχόν δυσφημιστικό, βίαιο, καταχρηστικό, παρενοχλητικό, άσεμνο, απειλητικό, σεξιστικό, πορνογραφικό, ρατσιστικό, ομοφοβικό, μεροληπτικό, κατά τα άλλα παράνομο ή, γενικότερα, αμφιλεγόμενο υλικό ή περιεχόμενο.

 • Ενεργώντας με διακρίσεις έναντι οποιουδήποτε άλλου Μέλους ή άλλου τρίτου ·

 • Πλαστοπροσωπία οποιουδήποτε ατόμου ή οντότητας ή ψευδή δήλωση ή ψευδή παρουσίαση της σχέσης σας με οποιοδήποτε άτομο ή οντότητα.

 • Αποστολή ανεπιθύμητων εμπορικών e-mail ή άλλων επικοινωνιών (spamming)

 • Εκτροπή μελών από την πλατφόρμα ή παρακολούθηση μελών σε κοινωνικά δίκτυα για εμπορικούς σκοπούς.

 • Μεταφόρτωση ή μετάδοση οποιωνδήποτε αρχείων που περιέχουν ιούς, κατεστραμμένα αρχεία, Δούρειοι ίπποι, κακόβουλο κώδικα, λογισμικό υποκλοπής spyware ή οποιοδήποτε άλλο λογισμικό ή προγράμματα που ενδέχεται να βλάψουν τους υπολογιστές, την ιδιοκτησία ή άλλα δικαιώματα της Πλατφόρμας ή άλλων μελών ή τρίτων,

 • Δημοσίευση ή διανομή, με οποιαδήποτε μορφή, πληροφοριών ή περιεχομένου που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση, αποδιοργάνωση ή αποτροπή παροχής των Υπηρεσιών ή παρεμβολή στην ορθή λειτουργία της Πλατφόρμας.

 • Παρέμβαση σε λογαριασμό άλλου μέλους.

 • Χρησιμοποιώντας παράνομο λογισμικό ή άλλα μέσα που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση στην Πλατφόρμα και τη συλλογή του περιεχομένου της Πλατφόρμας για οποιονδήποτε σκοπό.

 • Συλλογή ή απόκτηση με άλλο τρόπο ή χρήση οποιονδήποτε πληροφοριών σχετικά με άλλους, συμπεριλαμβανομένων των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χωρίς συγκατάθεση.

 • Μέτρα παράκαμψης που αποσκοπούν στην πρόληψη ή τον περιορισμό της πρόσβασης στην πλατφόρμα

 • Συμπερίληψη υπερσυνδέσμων σε μια λίστα.

 • Ανταλλαγή κατοικίας εκτός της πλατφόρμας όταν αυτή η κατοικία αναφέρεται στην πλατφόρμα ·

 • Συλλογή ή παροχή πληροφοριών σχετικά με τις περιόδους διακοπών των μελών με σκοπό την ενθάρρυνση της διάρρηξης των κατοικιών ·

 • Κατάχρηση οποιασδήποτε κατοικίας που προσφέρεται για ανταλλαγή από μέλη ·

Αυτή η λίστα δεν είναι περιοριστική και η ibnb διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει, χωρίς προειδοποίηση ή άλλη ειδοποίηση, οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη ή Μέλους που δεν είναι συμβατό με τους κανόνες που ισχύουν στην Πλατφόρμα ή / και που θα υπονόμευε την ασφάλεια της πλατφόρμας ή άλλων Μελών.

Η ibnb μπορεί να κλείσει τον λογαριασμό του μέλους χωρίς προειδοποίηση ή επίσημη ειδοποίηση. Κλείνοντας έναν Λογαριασμό για παράβαση αυτών των Όρων, η ibnb δεν παραιτείται από το δικαίωμά του για τυχόν ζημιές που μπορεί διαφορετικά να ισχυριστεί σχετικά με τέτοια παραβίαση.

Το κλείσιμο λογαριασμού μέλους μετά από παραβίαση αυτών των Όρων θα έχει ως αποτέλεσμα τον τερματισμό της τρέχουσας συνδρομής του Μέλους, εάν υπάρχει, χωρίς δικαίωμα επιστροφής χρημάτων, ακόμη και μερική.

H ibnb διατηρεί το δικαίωμα να αποσυνδεθεί, να τερματίσει, να διαγράψει ή να εκκαθαρίσει τον λογαριασμό σας, τυχόν σχετικές καταχωρήσεις και οποιεσδήποτε σχετικές πληροφορίες από την πλατφόρμα και τους διακομιστές μας, εάν δεν έχετε συνδεθεί στην πλατφόρμα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όπως καθορίζεται από εμάς κατά την αποκλειστική μας κρίση.

Το Μέλος θα ενημερωθεί μέσω email για το κλείσιμο του Λογαριασμού του.

Κλείσιμο λογαριασμού από το ίδιο το μέλος

Τα μέλη της Πλατφόρμας μπορούν, ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, να τερματίσουν την εγγραφή τους στην Πλατφόρμα διαγράφοντας τον Λογαριασμό του στην ibnb, χωρίς κόστος, ακολουθώντας τις διαδικασίες που αναφέρονται στηn πλατφόρμα.

Το αίτημα ενός Μέλους για κλείσιμο ενός Λογαριασμού ή η διαγραφή του εν λόγω Λογαριασμού, δεν θα έχει ως αποτέλεσμα επιστροφή χρημάτων, ακόμη και μερική, των ποσών που έχουν καταβληθεί σχετικά με αυτόν τον Λογαριασμό.

Με το κλείσιμο ενός Λογαριασμού Μέλους ή / και οποιουδήποτε άλλου τερματισμού αυτών των Όρων, οι ρήτρες αυτών των Όρων που εύλογα θα πρέπει να παραμείνουν μετά από τον τερματισμό θα παραμείνουν σε ισχύ.

Κριτικές & Σχόλια

Αναφορικά με τη νομιμότητα, την ποιότητα και ασφάλεια ή ακόμα και την ίδια την ύπαρξη των προβαλλόμενων καταλυμάτων και κάθε είδους υπηρεσιών, η ibnb δεν είναι σε θέση να τις διακριβώσει ή να τις ελέγξει.

Το αυτό ισχύει και για τις καταχωρισμένες στην ibnb κριτικές και φωτογραφίες των προβαλλόμενων καταλυμάτων και υπηρεσιών, την αλήθεια των οποίων δεν εγγυάται με κανέναν τρόπο. Διατηρεί, ωστόσο, το δικαίωμα, ειδικά στην περίπτωση δημοσίευσης κριτικών με παράνομο, υβριστικό, συκοφαντικό ή εν γένει ανεπιθύμητο περιεχόμενο, να προβεί στην άμεση διαγραφή τους, επικοινωνώντας σχετικά και με το χρήστη που τις δημοσίευσε, προκειμένου να του γνωστοποιήσει τον ακριβή λόγο της διαγραφής.

Ενθαρρύνουμε την υποβολή σχολίων, παρατηρήσεων και κριτικών, στο πλαίσιο ενός ανοικτού, γόνιμου, εποικοδομητικού και υγιούς συστήματος έκφρασης απόψεων.

Δεδομένου τούτου, σας καλούμε να μοιραστείτε δημόσια την εμπειρία σας, μέσω μίας υγιούς κριτικής. Διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρούμε σχόλια υβριστικά, χυδαία, εκβιαστικά, απειλητικά, παρενοχλητικά, δυσφημιστικά, μεροληπτικά, με ψευδές περιεχόμενο, με απόρρητες πληροφορίες άλλου προσώπου, άσχετα με τους στόχους της παρούσας πλατφόρμας, καθώς και κάθε σχόλιο που, εν γένει, παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης και πολιτικές.

Σε κάθε περίπτωση που θεωρείτε ότι το περιεχόμενο ενός σχολίου ή κριτικής που φιλοξενείται στην πλατφόρμα μας σας θίγει ή παραβιάζει με άλλο τρόπο τους όρους χρήσης μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας.

Λοιπές διευκρινίσεις

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην πλατφόρμα ibnb και να την χρησιμοποιήσετε ή να καταχωρίσετε ένα λογαριασμό προκειμένου να προωθήσετε το κατάλυμα που διαχειρίζεστε ή άλλου είδους υπηρεσίες σχετικές με τον τουρισμό που παρέχετε, πρέπει να είστε φυσικό πρόσωπο τουλάχιστον 18 ετών ή νομικό πρόσωπο νόμιμα συνεστημένο και να μη στερείστε για οποιονδήποτε λόγο τη δικαιοπρακτική σας ικανότητα.

Για την καταχώριση λογαριασμού που θα σας επιτρέπει την προώθηση καταλυμάτων ή υπηρεσιών, πρέπει οπωσδήποτε να παρέχετε με ακρίβεια και ειλικρίνεια τα στοιχεία που απαιτούνται από τη σχετική φόρμα.

Εάν καταχωρείτε έναν λογαριασμό ibnb για ένα νομικό πρόσωπο, θα πρέπει απαραίτητα να έχετε την εξουσία διαχείρισης και εκπροσώπησης του εν λόγω νομικού προσώπου. Όσο εύκολη και απλή είναι η διαδικασία δημιουργίας/καταχώρισης ενός λογαριασμού στην ibnb, εξίσου εύκολη είναι και η διαγραφή ή απενεργοποίησή του, επιλογή που παρέχεται μέσω της καρτέλας ρυθμίσεων του λογαριασμού.

Ο κάθε χρήστης της ibnb είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας των στοιχείων πρόσβασης στο λογαριασμό του και δεν επιτρέπεται να τα αποκαλύψει σε τρίτους. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη εξουσιοδοτημένη χρήση λογαριασμού της ibnb, θα πρέπει χωρίς καμία καθυστέρηση ο χρήσης να ενημερώσει την ibnb, προκειμένου να προβεί αυτή σε προσωρινή απενεργοποίηση του λογαριασμού και επανενεργοποίησή του κατόπιν επικοινωνίας με τον εξουσιοδοτημένο χρήστη αυτού.

Επιπλέον, δεδομένου ότι ο κάθε χρήστης της πλατφόρμας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο όλων των αναρτήσεών του στην πλατφόρμα, δηλώνετε υπεύθυνα ότι είστε ο μοναδικός και αδιαφιλονίκητος δικαιούχος όλων των περιεχομένων των αναρτήσεών σας στην πλατφόρμα ibnb, ή εναλλακτικά έχετε όλα τα δικαιώματα, τις άδειες και τις συγκαταθέσεις που απαιτούνται για την ανάρτησή τους. Σημειωτέον ότι υποχρεούστε να αναρτάτε καταχωρήσεις με ακριβές και όχι παραπλανητικό περιεχόμενο, που να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και, ειδικά για την προώθηση καταλύματος, να αντικατοπτρίζουν την κατάστασή του τη χρονική περίοδο που έγινε η ανάρτηση. 

Για τις καταχωρήσεις με ανακριβές ή παραπλανητικό περιεχόμενο, καθώς και για καταχωρήσεις που για ευνόητους λόγους αναρτώνται με ταυτόσημο περιεχόμενο περισσότερες από μία φορές, θα υπάρχει η δυνατότητα αναφοράς από τους χρήστες και αφαίρεσης σε περίπτωση επιβεβαίωσης της αναφοράς.

Δεδομένης της αυξημένης δυσκολίας επαλήθευσης κάθε χρήστη στο διαδίκτυο, η ibnb δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την επιβεβαίωση της ταυτότητας κάθε μέλους ή επαγγελματία χρήστη της. Πέραν των ανωτέρω, για λόγους προληπτικούς, μπορεί, χωρίς να υποχρεούται, να ζητά σε ορισμένες περιπτώσεις, ειδικά όταν υπάρχουν βάσιμες αμφιβολίες για την επαλήθευση της ταυτότητας κάποιου χρήση, να της επιδεικνύεται κάποιο εξατομικευτικό στοιχείο ταυτότητας ή άλλες πληροφορίες. Η μόνη επαλήθευση στην οποία προβαίνει κατά τη δημιουργία προφίλ από κάποιον χρήστη είναι αυτή του email που χρησιμοποιεί και καταχωρίζεται στην πλατφόρμα, με την αποστολή σε αυτό σχετικό συνδέσμου επαλήθευσης.

Η ιστοσελίδα ibnb.gr, παρέχει όλες τις υπηρεσίες της χωρίς οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο όφελος και δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την επικοινωνία, συνδιαλλαγή ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή πράξη, μεταξύ των μελών, των επισκεπτών και εν γένει του συνόλου των χρηστών της.

 

Προστασία των Σημάτων

Η ibnb, το περιεχόμενο της πλατφόρμας, καθώς και το περιεχόμενο των αναρτήσεων των χρηστών της, προστατεύονται εν όλω ή εν μέρει από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και προστασίας των σημάτων. Διά της παρούσας αναγνωρίζετε ανεπιφύλακτα και συμφωνείτε ότι η ibnb και το περιεχόμενό της, συμπεριλαμβανομένων όλων των συναφών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της ibnb.gr και των διαχειριστών αυτής. Δεσμεύεστε να μην χρησιμοποιήσετε, αναπαραγάγετε ή τροποποιήσετε το περιεχόμενο της ibnb, με τρόπο που να αντίκειται στις βασικές αρχές λειτουργίας της.

Υπηρεσία Ανταλλαγής Μηνυμάτων & εν γένει Επικοινωνίας

Η ibnb παρέχει στα Μέλη δωρεάν υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων, αιτημάτων κράτησης και αποστολής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, για τους σκοπούς της διευκόλυνσης μιας ενοικίασης καταλύματος (βραχυχρόνιας, μακροχρόνιας ή τουριστικής), παροχής υπηρεσίας εκ των καταχωρήσεων των μελών της, αγοράς προϊόντων εκ των καταχωρήσεων των μελών της ή ανταλλαγής καταλύματος.

Η υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων είναι αυτοματοποιημένη και ως εκ τούτου, η ibnb δεν παρεμβαίνει με κανέναν τρόπο.

Τα μέλη είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για οποιαδήποτε πληροφορία κοινοποιείται μέσω των προαναφερομένων τρόπων επικοινωνίας στην ibnb. Τυχόν πληροφορίες που κοινοποιούνται μεταξύ των Μελών στην υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων, αιτημάτων κράτησης ή αποστολής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, δεν δεσμεύουν σε καμία περίπτωση την ibnb με κανένα τρόπο και η τελευταία δεν εγγυάται την ακρίβεια, ή την πληρότητα των πληροφοριών.

Επιβεβαίωση Στοιχείων & Επαλήθευση

Η ibnb.gr θα ζητήσει επαλήθευση του ονόματος και της διεύθυνσης κάθε μέλους όταν το μέλος δημιουργεί έναν λογαριασμό. Όλα τα μέλη πρέπει να παρέχουν απόδειξη διεύθυνσης και μια μορφή αναγνώρισης όταν το μέλος δημιουργεί έναν λογαριασμό. H πλατφόρμα διατηρεί το δικαίωμα να αποδεχτεί ή να απορρίψει τα δικαιολογητικά για επαλήθευση κατά την αποκλειστική της κρίση. Σε καμία περίπτωση ένα μέλος δεν θεωρείται επαληθευμένο από την ibnb, η οποία δεν φέρει καμία ευθύνη για τα ανωτέρω στοιχεία τα οποία δηλώνονται αυτοβούλως από τους χρήστες της πλατφόρμας.

Τα μέλη ενδέχεται να έχουν την επιλογή να επαληθεύσουν επίσης τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση email τους.

Ακριβώς επειδή οι πληροφορίες που έχει εισάγει ένα Μέλος, όπως η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο αριθμός τηλεφώνου , ακόμα και αν έχουν επαληθευτεί, η ibnb δεν εγγυάται την ακρίβεια οποιουδήποτε περιεχομένου που παρέχεται από αυτό το Μέλος, ούτε εγγυάται την ακρίβεια οποιασδήποτε Καταχώρισης. H ibnb δεν παρέχει καμία έγκριση ή διαβεβαίωση σχετικά με τα επαληθευμένα μέλη ή τις καταχωρίσεις τους.

Συσκευές μαγνητοσκόπησης (κάμερες ασφαλείας)

Όλα τα μέλη μας οφείλουν να ενημερώνουν για την ενδεχόμενη ύπαρξη καμερών ασφαλείας ή άλλων συσκευών μαγνητοσκόπησης, είτε ενεργοποιημένων είτε όχι, εντός της οικίας τους ή γύρω από αυτή.

Παράλληλα, δε, απαγορεύεται απόλυτα οποιαδήποτε συσκευή μαγνητοσκόπησης σε συγκεκριμένους ιδιωτικούς χώρους, όπως τα μπάνια και τα υπνοδωμάτια, ανεξάρτητα από την ύπαρξη της ως άνω ενημέρωσης.

Αποκλεισμός Ευθύνης

Η ibnb δεν έχει καμία ευθύνη σε περίπτωση επικοινωνίας των επισκεπτών με τρίτους πάροχους αγαθών ή υπηρεσιών που διαφημίζονται στο ibnb.gr και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή ή άλλη σχέση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους.

Η ibnb, χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια για ανάρτηση ορθών πληροφοριών και στοιχείων στο σύνολο των σελίδων του ibnb.gr . Σε καμία περίπτωση δε φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιά που ήθελε προκληθεί στον επισκέπτη του ibnb.gr, ενδεικτικά λόγω μη ορθότητας ή μη πληρότητας του περιεχομένου, ενεργειών τρίτων κ.ά.

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο ibnb.gr δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση, άμεσα ή έμμεσα, υπόδειξη προς ενέργεια ή παράλειψη ούτε μπορούν να στηρίξουν ή επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε τέτοιο σκοπό, ρητά αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης της ibnb.

Η ibnb σε καμία περίπτωση δεν αναλαμβάνει, και συνεπώς δεν ευθύνεται για την αδιάκοπη και άνευ σφαλμάτων παροχή των υπηρεσιών ή/και του περιεχομένου του ibnb.gr, ούτε την απουσία κακόβουλου λογισμικού προερχόμενου από τρίτους, ιών ή άλλων επιζήμιων στοιχείων, είτε πρόκειται για την διαδικτυακή πύλη του ibnb.gr, είτε για κάποιο άλλο site ή server, μέσω των οποίων λαμβάνεται το περιεχόμενο της.

Η ibnb δεν ελέγχει ούτε ευθύνεται για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων διαδικτυακών τόπων (websites) και σελίδων που ελέγχονται από τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), τα οποία επιλέγει να επισκεφθεί ο επισκέπτης μέσω συνδέσμων (hyperlinks) ή διαφημιστικών τίτλων (banners) που φιλοξενούνται στο ibnb.gr. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, οι επισκέπτες οφείλουν να απευθύνονται ευθέως στους αντίστοιχους τόπους (web sites) και σελίδες. Η ibnb σε καμία περίπτωση δεν υιοθετεί ούτε αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των τόπων και των σελίδων αυτών, ούτε συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Διοργάνωση πάρτι και εκδηλώσεων

Κάθε γεγονός ή εκδήλωση ή πάρτι που καταπατά τις ώρες κοινής ησυχίας (ως τούτες διαμορφώνονται από το εκάστοτε εθνικό δίκαιο), διαταράσσει τη σχέση γειτνίασης και προκαλεί φθορές, ζημίες και βανδαλισμούς σε ξένη ιδιοκτησία, απαγορεύεται ρητά και κατηγορηματικά.

Πολιτική ακυρώσεων

Η πολιτική ακυρώσεων που διέπει οποιαδήποτε κράτηση που πραγματοποιείται μέσω επικοινωνίας στη πλατφόρμα ibnb, έγκειται αποκλειστικά στο ίδιο το κατάλυμα και τον διαχειριστή της καταχώρησης. Η ibnb σε κανένα στάδιο και για κανένα λόγο δεν παρεμβάλλεται στην ολοκλήρωση μιας κράτησης, αλλά παρέχει τη μεγαλύτερη δυνατή προβολή έτσι ώστε ο πελάτης ή ο ταξιδιώτης ή ο επισκέπτης να έρθει σε άμεση επικοινωνία με τον διαχειριστή μιας καταχώρησης, ανεξαρτήτου κατηγορίας.
Η
ibnb δεν είναι σε θέση να γνωρίζει αν μια κράτηση, ανταλλαγή ή συναλλαγή μεταξύ των μελών της, ήτο επιτυχής.

Να σημειωθεί ότι για την παρούσα πολιτική δεν συνεκτιμήθηκαν οι έκτακτες λόγω ¨COVID-19¨ περιστάσεις. Για αυτές, μπορείτε να ανατρέξετε ομοίως στην πολιτική προστασίας του κάθε καταλύματος, επιχείρησης ή επαγγελματία.

Πρόσθετες Απαιτήσεις Προς Όλα Τα Μέλη

Για τη διαμόρφωση ενός αξιόπιστου και ασφαλούς περιβάλλοντος και εγγυητικού πλαισίου προστασίας, ζητάμε προς όλα τα μέλη μας την τήρηση ορισμένων βασικών απαιτήσεων:

 • Ζητούμε αξιοπιστία, αυθεντικότητα και ειλικρίνεια κατά την παροχή των πληροφοριών σας. Η αξιοπιστία σας ειδικά ως προς τα ατομικά σας στοιχεία και την κατάσταση της οικίας σας είναι εξαιρετικά σημαντική για εμάς.

 • Αποφυγή αδικαιολόγητων ακυρώσεων.

 • Τήρηση ενός υψηλού επιπέδου ποιότητας στη διαμονή σας.

 • Τήρηση όλων των αναγκαίων και προβλεπόμενων κανόνων υγιεινής και ατομικής ευθύνης, συμβάλλοντας στην προστασία της δημόσιας υγείας και της παγκόσμιας κοινότητας.

 • Σεβασμός προς την ξένη ιδιοκτησία, τα στοιχεία, τα προσωπικά υπάρχοντα, την ιδιωτικότητα, την προσωπική αλληλογραφία και τα πνευματικά δικαιώματα των άλλων.

 • Σεβασμός προς τους κοινόχρηστους χώρους.

 • Σεβασμός στην ιδιοκτησία και ιδιωτικότητα των γειτόνων σας. Και φυσικά να μην αποτελείτε πηγή ενόχλησης για αυτούς.

Να σημειωθεί ότι σε περίπτωση επανειλημμένων ή σοβαρών παραβάσεων, δεν αποκλείεται να καταφύγουμε στη λύση της αναστολής ή απενεργοποίησης λογαριασμών.

Τροποποιήσεις

Ανά τακτά χρονικά διαστήματα, η παρούσα πολιτική ενδέχεται να υπόκειται σε τροποποιήσεις – ενημερώσεις, έτσι ώστε να συμμορφώνεται προς τις εκάστοτε νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις, καθώς και προς τα νέα πρότυπα που εξελίσσονται με την πάροδο των ετών.

Για κάθε, μάλιστα, μεταβολή ή προσθήκη, θα σας ενημερώνουμε άμεσα.

Παράλληλα, δε, καλείστε, και εσείς, με τη σειρά σας, να ελέγχετε, περιστασιακά, την ιστοσελίδα μας, ενώ για την επίλυση οποιασδήποτε σχετικής απορίας, μπορείτε να απευθύνεστε σε εμάς, ως κατωτέρω.

Τελικές Διατάξεις & Εφαρμοστέο Δίκαιο

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι λαμβάνουμε όλες τις απαιτούμενες προφυλάξεις τόσο σε τεχνικό όσο και σε οργανωτικό επίπεδο, για να αποτρέψουμε την απώλεια ή την κακή χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και την αλλοίωση των νομίμων και δικαιολογημένων συμφερόντων σας.

Η παρούσα πολιτική διέπεται και ερμηνεύεται από την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία.
Θεσσαλονίκη, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020

Η γνώμη σας μετράει!

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι! 

Βρήκατε κάποιο πρόβλημα στη σελίδα μας

& έχετε κάποια πρόταση για να γίνουμε καλύτεροι;

 Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα!

Copyright 2020 © ibnb.gr All rights Reserved.