ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ «IBNB»

Η πλατφόρμα ibnb είναι προς το παρόν πλατφόρμα αναζήτησης και προβολής, ένας ηλεκτρονικός «χρυσός οδηγός» που επιτρέπει στους χρήστες της και σε κάθε είδους επαγγελματίες που συνδέονται με τον κλάδο του τουρισμού (όπως, ενδεικτικά, διαχειριστές καταλυμάτων, ξενοδόχους, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, νομικούς, λογιστές, επιχειρήσεις εστιατορίων, ιατρούς κάθε ειδικότητας, κλπ.) να επικοινωνούν απευθείας, ώστε να επιδιώκεται η παροχή των προσφερόμενων από τους επαγγελματίες υπηρεσιών στους χρήστες. Η ibnb δεν παρέχει η ίδια καμία από τις προβαλλόμενες μέσω της πλατφόρμας της υπηρεσίες, παρά μόνο δημιουργεί ένα δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ χρηστών της πλατφόρμας και επαγγελματιών, μέσω κρυπτογραφημένων συνομιλιών. Μόνο οι τελευταίοι είναι υπεύθυνοι για την ποιότητα των υπηρεσιών που θα παρέχουν και μόνο με αυτούς συνδέεται συμβατικά ο εκάστοτε χρήστης της πλατφόρμας.

Η ibnb δε συνδέεται συμβατικά με κανένα χρήστη της πλατφόρμας, ούτε παρέχει κανενός είδους εγγύηση αναφορικά με τους επαγγελματίες, φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις και οποιοδήποτε άλλο νομικό, εταιρικό σχήμα ή οντότητα, τα οποία  επιλέγουν την προώθηση των υπηρεσιών, καταλυμάτων και  επιχειρήσεων μέσω αυτής.

Αναφορικά με τη νομιμότητα, την ποιότητα και ασφάλεια ή ακόμα και την ίδια την ύπαρξη των προβαλλόμενων καταλυμάτων και κάθε είδους υπηρεσιών, η ibnb δεν είναι σε θέση να τις διακριβώσει ή να τις ελέγξει. Το αυτό ισχύει και για τις καταχωρισμένες στην ibnb κριτικές και φωτογραφίες των προβαλλόμενων καταλυμάτων και υπηρεσιών, την αλήθεια των οποίων δεν εγγυάται με κανέναν τρόπο. Διατηρεί, ωστόσο, το δικαίωμα, ειδικά στην περίπτωση δημοσίευσης κριτικών με παράνομο, υβριστικό, συκοφαντικό ή εν γένει ανεπιθύμητο περιεχόμενο, να προβεί στην άμεση διαγραφή τους, επικοινωνώντας σχετικά και με το χρήστη που τις δημοσίευσε, προκειμένου να του γνωστοποιήσει τον ακριβή λόγο της διαγραφής.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην πλατφόρμα ibnb και να την χρησιμοποιήσετε ή να καταχωρίσετε ένα λογαριασμό προκειμένου να προωθήσετε το κατάλυμα που διαχειρίζεστε ή άλλου είδους υπηρεσίες σχετικές με τον τουρισμό που παρέχετε, πρέπει να είστε φυσικό πρόσωπο τουλάχιστον 18 ετών ή νομικό πρόσωπο νόμιμα συνεστημένο και να μη στερείστε για οποιονδήποτε λόγο τη δικαιοπρακτική σας ικανότητα. Για την καταχώριση λογαριασμού που θα σας επιτρέπει την προώθηση καταλυμάτων ή υπηρεσιών, πρέπει οπωσδήποτε να παρέχετε με ακρίβεια και ειλικρίνεια τα στοιχεία που απαιτούνται από τη σχετική φόρμα. Εάν καταχωρίζετε έναν λογαριασμό ibnb για ένα νομικό πρόσωπο, θα πρέπει απαραίτητα να έχετε την εξουσία διαχείρισης και εκπροσώπησης του εν λόγω νομικού προσώπου. Όσο εύκολη και απλή είναι η διαδικασία δημιουργίας/καταχώρισης ενός λογαριασμού στην ibnb, εξίσου εύκολη είναι και η διαγραφή ή απενεργοποίησή του, επιλογή που παρέχεται μέσω της καρτέλας ρυθμίσεων του λογαριασμού.

 Η ibnb προβαίνει στη χρέωση των υπηρεσιών της με τη μορφή πακέτων συνδρομής βάσει χρονικής διάρκειας, μεγέθους και στοιχείων προβολής που θα επιλέξει το άτομο που διαχειρίζεται μια ή παραπάνω καταχωρήσεις, για την προβολή καταλυμάτων, την προώθηση παροχής υπηρεσιών επαγγελματιών, εμπειριών, καθώς και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό. Για επαγγελματίες που επιθυμούν την προώθηση καταλυμάτων και υπηρεσιών με προνομιακούς όρους, δηλαδή με εμφάνιση των αγγελιών τους σε προνομιακή θέση στη μηχανή αναζήτησης της πλατφόρμας, υπάρχει η δυνατότητα αγοράς δύο ειδικών πακέτων προώθησης, exclusive και elite. Για όλα τα ανωτέρω πακέτα συνδρομής και προώθησης, τα χαρακτηριστικά και οι τιμές  είναι αναρτημένα αναλυτικά στην πλατφόρμα.

Επιπροσθέτως, η ibnb κατόπιν αγοράς συγκεκριμένου συνδρομητικού πακέτου από τον διαχειριστή μιας καταχώρησης και εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις, δύναται να προωθεί κατόπιν ενημέρωσης ή και χωρίς, μια καταχώρηση στις επαγγελματικές σελίδες στα κοινωνικά δίκτυα τις οποίες διαθέτει.

Ο κάθε χρήστης της ibnb είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας των στοιχείων πρόσβασης στο λογαριασμό του και δεν επιτρέπεται να τα αποκαλύψει σε τρίτους. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη εξουσιοδοτημένη χρήση λογαριασμού της ibnb, θα πρέπει χωρίς καμία καθυστέρηση ο χρήσης να ενημερώσει την ibnb, προκειμένου να προβεί αυτή σε προσωρινή απενεργοποίηση του λογαριασμού και επανενεργοποίησή του κατόπιν επικοινωνίας με τον εξουσιοδοτημένο χρήστη αυτού.

Η ibnb, το περιεχόμενο της πλατφόρμας, καθώς και το περιεχόμενο των αναρτήσεων των χρηστών της, προστατεύονται εν όλω ή εν μέρει από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και προστασίας των σημάτων. Διά της παρούσας αναγνωρίζετε ανεπιφύλακτα και συμφωνείτε ότι η ibnb και το περιεχόμενό της, συμπεριλαμβανομένων όλων των συναφών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της ibnb. Δεσμεύεστε να μην χρησιμοποιήσετε, αναπαραγάγετε ή τροποποιήσετε το περιεχόμενο της ibnb, με τρόπο που να αντίκειται στις βασικές αρχές λειτουργίας της.

Επιπλέον, δεδομένου ότι ο κάθε χρήστης της πλατφόρμας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο όλων των αναρτήσεών του στην πλατφόρμα, δηλώνετε υπεύθυνα ότι είστε ο μοναδικός και αδιαφιλονίκητος δικαιούχος όλων των περιεχομένων των αναρτήσεών σας στην πλατφόρμα ibnb, ή εναλλακτικά έχετε όλα τα δικαιώματα, τις άδειες και τις συγκαταθέσεις που απαιτούνται για την ανάρτησή τους. Σημειωτέον ότι υποχρεούστε να αναρτάτε αγγελίες με ακριβές και όχι παραπλανητικό περιεχόμενο, που να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και, ειδικά για την προώθηση καταλύματος, να αντικατοπτρίζουν την κατάστασή του τη χρονική περίοδο που έγινε η ανάρτηση. Για τις αγγελίες με ανακριβές ή παραπλανητικό περιεχόμενο, καθώς και για αγγελίες που για ευνόητους λόγους αναρτώνται με ταυτόσημο περιεχόμενο περισσότερες από μία φορές, θα υπάρχει η δυνατότητα αναφοράς από τους χρήστες και αφαίρεσης σε περίπτωση επιβεβαίωσης της αναφοράς.

Δεδομένης της αυξημένης δυσκολίας επαλήθευσης κάθε χρήστη στο διαδίκτυο, η ibnb δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την επιβεβαίωση της ταυτότητας κάθε μέλους ή επαγγελματία χρήστη της. Πέραν των ανωτέρω, για λόγους προληπτικούς, μπορεί, χωρίς να υποχρεούται, να ζητά σε ορισμένες περιπτώσεις, ειδικά όταν υπάρχουν βάσιμες αμφιβολίες για την επαλήθευση της ταυτότητας κάποιου χρήση, να της επιδεικνύεται κάποιο εξατομικευτικό στοιχείο ταυτότητας ή άλλες πληροφορίες. Η μόνη επαλήθευση στην οποία προβαίνει κατά τη δημιουργία προφίλ από κάποιον χρήστη είναι αυτή του email που χρησιμοποιεί και καταχωρίζεται στην πλατφόρμα, με την αποστολή σε αυτό σχετικό συνδέσμου επαλήθευσης.

Η ιδιωτικότητα των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της πλατφόρμας μας και η προστασία τους αποτελούν βασική προτεραιότητα για την ibnb. Επιδίωξή μας είναι να νιώθετε ευχαριστημένοι και ασφαλείς τόσο κατά την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα μας, και να θεωρήσετε τη συμμόρφωσή μας με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων ως χαρακτηριστικό ποιότητας με προσανατολισμό στο χρήστη.

Παρακαλούμε αφιερώστε λίγο χρόνο και αναγνώστε προσεκτικά την παρούσα πολιτική προστασίας, γιατί σας ενημερώνει για τα δικαιώματά σας και τον τρόπο και το εύρος της επεξεργασίας των δεδομένων σας από την ibnb, η οποία έχει πλήρως συμμορφωθεί με το ΓΚΠΔ, δεδομένου ότι:

 • Διασφαλίζουμε το απόρρητο και την ασφάλεια των δεδομένων σας συνεχώς, σε ό,τι κάνουμε, τόσο σε επίπεδο υποδομών όσο και σε επίπεδο εσωτερικής οργάνωσης και ενημέρωσης – εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού της ibnb.
 • Διατηρούμε πλήρη διαφάνεια, νομιμότητα και αντικειμενικότητα στον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, διαχειριζόμαστε και επικαιροποιούμε τα δεδομένα σας.
 • Χρησιμοποιούμε μόνο τα δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την άρτια λειτουργία της πλατφόρμας μας και μόνο για σκοπούς που σας έχουμε ήδη γνωστοποιήσει.
 • Δε διαβιβάζουμε σε τρίτους – άσχετους με τους σκοπούς της ibnb – τα δεδομένα σας, ούτε τα πωλούμε ποτέ.
 • Συνεργαζόμαστε μόνο με έμπιστους συνεργάτες που ακολουθούν αντίστοιχες πρακτικές με εμάς και συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ.
 • Φροντίζουμε οι ενημερώσεις που τυχόν σας αποστέλλουμε ηλεκτρονικά να έχουν χρησιμότητα για τη χρήση της πλατφόρμας που επιθυμείτε να κάνετε, χωρίς να καταχρώνται την εμπιστοσύνη, το χρόνο και την ιδιωτικότητά σας. Εφόσον δεν το επιθυμείτε, η αποστολή των ενημερώσεων αυτών μπορεί να διακοπεί σε κάποιες περιπτώσεις.
 • Σεβόμαστε τα δικαιώματά σας και προσπαθούμε πάντα να ικανοποιούμε τα αιτήματά σας στο μέτρο του δυνατού, χωρίς να παραβλέπουμε τις νομικές και λειτουργικές υποχρεώσεις μας, καθώς και τους σκοπούς της ibnb.

Ο Κανονισμός απαιτεί κάθε πληροφορία που παρέχεται στο υποκείμενο των δεδομένων αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων να είναι σε συνοπτική, διαφανή, κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή. Για το λόγο αυτό, η ιστοσελίδα μας http://ibnb.gr είναι εύκολη στην περιήγηση, περιέχει χρήσιμες πληροφορίες τόσο για την πλατφόρμα μας και τις υπηρεσίες που παρέχουμε, όσο και για τους διαχειριστές καταλυμάτων, επαγγελματίες και επιχειρήσεις που προβάλλονται μέσω αυτής, και εύχρηστες φόρμες για την επικοινωνία. Οι συναλλαγές αλλά και η περιήγηση στην ιστοσελίδα μας γίνονται με ασφαλή server με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης Standard SSL με κρυπτογράφηση 256-bit. Χρήστες της ιστοσελίδας μας που είναι ανήλικοι έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες της αποκλειστικά και μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή/και των κηδεμόνων τους. Σε περίπτωση που οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις δε συντρέχουν, οι εν λόγω ανήλικοι θα πρέπει να απέχουν από οποιαδήποτε προσπάθεια να κάνουν χρήση των υπηρεσιών της πλατφόρμας μας. Εφόσον διαπιστωθεί από εμάς χρήση της πλατφόρμας από ανήλικους, τα προσωπικά δεδομένα των ανηλίκων θα διαγράφονται άμεσα και η δικαιοπραξία θα θεωρείται άκυρη.

 • Ποια προσωπικά δεδομένα σας συλλέγουμε;

Όσα είναι απολύτως απαραίτητα για τη δημιουργία προφίλ στην πλατφόρμα μας και για να φέρουμε σε πέρας τις εργασίες που έχουν σχέση με την ανάρτηση αγγελιών και την ενημέρωση και υποστήριξη των πελατών μας για τις υπηρεσίες που παρέχουμε. Κατ’ ανώτατο όριο, τα δεδομένα αυτά είναι τα εξής:

 • Ονοματεπώνυμο/επωνυμία χρήστη,
 • τηλέφωνο επικοινωνίας (σταθερό ή/και κινητό),
 • διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email),
 • διεύθυνση τιμολόγησης (χώρα, πόλη, οδός, αριθμός, ΤΚ), εφόσον ο χρήστης προβεί σε αγορά κάποιου πακέτου προνομιακής προώθησης της αγγελίας του
 • Α.Μ.Α, Ε.Σ.Λ ή ΜΗ.Τ.Ε
 • ΑΦΜ και ΔOY, εφόσον ως παραστατικό επιλέγεται το τιμολόγιο, σε περίπτωση αγοράς κάποιου πακέτου προνομιακής προώθησης αγγελίας.

Αναφορικά με την ιστοσελίδα μας, συλλέγει προσωπικά δεδομένα: α) όταν εγγράφεστε σε αυτήν, β) όταν εγγράφεστε στη φόρμα επικοινωνίας της, γ) όταν εγγράφεστε για τη λήψη του ενημερωτικού μας δελτίου (newsletter), δ) όταν χρησιμοποιείτε τη συνομιλία on-line/message boards της ιστοσελίδας μας, ε) όταν δημιουργείτε προφίλ για να καταχωρίσετε κάποια αγγελία, στ) όταν επισκέπτεστε τις σελίδες της ή/και εισέρχεστε στα προωθητικά/διαφημιστικά προγράμματά της, δ) όταν συμμετέχετε στους διαγωνισμούς. Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται είναι τα ελάχιστα υποχρεωτικά για την ολοκλήρωση των ανωτέρω ενεργειών, τα οποία είναι δεδομένα ταυτότητας και δεδομένα επικοινωνίας μαζί σας.

Είναι δυνατόν να συλλέγονται και να επεξεργάζονται, εκτός των παραπάνω προσωπικών δεδομένων, πληροφορίες σχετικές με τον υπολογιστή σας, τις επισκέψεις σας στην ιστοσελίδα μας και τη δραστηριότητά σας, με σκοπό την ορθή δημιουργία της σύνδεσης, την άνετη χρήση της ιστοσελίδας μας και την ασφάλεια του συστήματος (λ.χ. διεύθυνση ΙΡ, ημερομηνία και ώρα πρόσβασης, είδος και έκδοση του πλοηγού του, του λειτουργικού συστήματος, των σελίδων που προτιμήσατε κ.ο.κ.), πληροφορίες που χορηγείτε κατά τη συμπλήρωση του προφίλ σας στην ιστοσελίδα ή σε συνδεόμενες εφαρμογές, όπως μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και κάθε άλλη προσωπική πληροφορία που επιλέγετε να αποστείλετε στην ιστοσελίδα μας. Φυσικά, η χρήση αυτών θα γίνει μόνο εφόσον μας το επιτρέπει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Αν δε μας επιτρέψετε τη συλλογή των προαναφερόμενων προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς που αναφέρονται εδώ, ίσως να μην μπορέσουμε να σας παρέχουμε με το βέλτιστο τρόπο τις υπηρεσίες μας.

Δε συλλέγουμε ειδικές κατηγορίες προσωπικών σας δεδομένων, δηλαδή δεδομένων που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένα που αφορούν την υγεία ή δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή το γενετήσιο προσανατολισμό (άρθρο 9 παρ. 1 ΓΚΠΔ) ή δεδομένων που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα (άρθρο 10 ΓΚΠΔ).

 • Πώς και γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Αποκλειστικά και μόνο όταν η χρήση τους είναι απαραίτητη για την εν γένει πραγμάτωση του σκοπού της πλατφόρμας μας, που δεν είναι άλλο από την παροχή υπηρεσιών άριστης ποιότητας προσανατολισμένων στον τουρισμό (παροχή υπηρεσιών προβολής και παροχής πληροφοριών για κάθε είδους επαγγελματίες που συνδέονται με τον κλάδο του τουρισμού, όπως ενδεικτικά διαχειριστές καταλυμάτων, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, νομικούς, λογιστές, επιχειρήσεις εστιατορίων, ιατρούς κάθε ειδικότητας, κλπ., τιμολόγηση σε περίπτωση αγοράς κάποιου πακέτου προνομιακής προβολής, διαχείριση παραπόνων, διευκόλυνση επικοινωνίας του χρήστη της πλατφόρμας με τον επαγγελματία του τουρισμού, κλπ.), και όταν η χρήση του είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωσή μας (ενδεικτικά, αρχειοθέτηση τιμολογίων για λογιστικούς και φορολογικούς λόγους), σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 β’, γ’ και στ’ ΓΚΠΔ. Επιπλέον, κάνουμε χρήση των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο διαχείρισης της ιστοσελίδας μας και των συνδεόμενων με αυτήν εφαρμογών ασφαλείας (προς αποφυγή περιστατικών απάτης), καθώς και για την παροχή σε τρίτα μέρη στατιστικών πληροφοριών που σας αφορούν, χωρίς όμως οι αποδέκτες των στοιχείων αυτών να δύνανται να σας ταυτοποιήσουν.

 • Διαφήμιση – marketing – ενημερωτικά δελτία

Εφόσον μας δώσετε τη ρητή συγκατάθεσή σας και ανάλογα με τα προσωπικά δεδομένα που μας παραχωρήσατε, δημιουργούμε μέσω της ιστοσελίδας μας το προφίλ χρήσης σας, με βάση το ιστορικό περιήγησης και προτιμήσεών σας και τα προσωπικά ενδιαφέροντά σας, και σας αποστέλλουμε διαφημιστικά μηνύματα σχετιζόμενα με τη δραστηριότητά μας (μέσω e-mail, SMS, Viber, κλπ.) ή και ενημερωτικά δελτία (newsletters) μέσω e-mail, για τις υπηρεσίες, για προσφορές και διαγωνισμούς. Νομική βάση για τις ενέργειες αυτές είναι το άρθρο 6 παρ. 1 α’ και στ’ ΓΚΠΔ. Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να σταματήσετε να δέχεστε ενημερώσεις από εμάς, είτε χρησιμοποιώντας το σχετικό σύνδεσμο διαγραφής στο τέλος των e-mails, είτε επικοινωνώντας τηλεφωνικά με την εταιρία μας, είτε με αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση [email protected].

 • Συμμετοχή σε διαγωνισμούς

Έχετε τη δυνατότητα μέσω της ιστοσελίδας μας ή μέσω του ενημερωτικού δελτίου μας ή μέσω σελίδων που τηρεί η ibnb στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να συμμετάσχετε σε διαγωνισμούς. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που θα μας παράσχετε στο πλαίσιο της συμμετοχής σας σε έναν από τους διαγωνισμούς μας θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη διεκπεραίωση του διαγωνισμού (πχ. ανακοίνωση νικητών, ειδοποίηση νικητών, αποστολή δώρων κλπ.) και θα τα επεξεργαζόμαστε μόνο για το σκοπό αυτό και εφόσον μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε με ισχύ για το μέλλον ανά πάσα στιγμή είτε επικοινωνώντας τηλεφωνικά με την εταιρία μας, είτε με αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση [email protected] Η διαβίβαση των εν λόγω δεδομένων σας σε τρίτους κατά κανόνα αποκλείεται· πραγματοποιείται κατ’ εξαίρεση και μόνο εάν αυτό απαιτείται για τη διεκπεραίωση του διαγωνισμού (πχ. αποστολή δώρων μέσω συνεργαζόμενης μεταφορικής εταιρίας). Μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και την ανακοίνωση των νικητών, τα δεδομένων των νικητών φυλάσσονται για όλο το χρονικό διάστημα κατά το οποίο μπορούν να εγερθούν αξιώσεις εγγύηση, προκειμένου να καταστεί δυνατή η επιδιόρθωση ή αντικατάσταση εγκατεστημένου εξοπλισμού σε περίπτωση ελαττώματος.

 • Χρήση cookies

Tα cookies είναι σε απλή διατύπωση μικρά κομμάτια κώδικα που καταγράφουν τις κινήσεις σας κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας και διακρίνονται σε:

 • αυτά που είναι απαραίτητα για την αναγνώριση ή/και διατήρηση περιεχομένου που εισάγει ο συνδρομητής/χρήστης κατά τη διάρκεια μια σύνδεσης (session) σε ιστοσελίδα, καθ’ όλη τη διάρκεια της συγκεκριμένης σύνδεσης (πχ. συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας για την αγορά συγκεκριμένου προϊόντος μέχρι και το πάτημα του κουμπιού «Προσθήκη στο καλάθι αγορών»). Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται και τα «επίμονα» (persistent) cookies, που εγκαθίστανται για τον ίδιο σκοπό και παραμένουν εγκατεστημένα για διάστημα μερικών ωρών.
 • αυτά που εγκαθίστανται με σκοπό την ασφάλεια του συνδρομητή/χρήστη, όπως, για παράδειγμα, αυτά που εντοπίζουν επαναλαμβανόμενες αποτυχημένες προσπάθειες εισόδου στο λογαριασμό ενός χρήστη από μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα.
 • αυτά που «θυμούνται» τις επιλογές του συνδρομητή/χρήστη σχετικά με την παρουσίαση της ιστοσελίδας (πχ. επιλογή γλώσσας ή παρουσίασης αποτελεσμάτων αναζήτησης σε μια ιστοσελίδα).
 • αυτά που εγκαθίστανται μέσω πρόσθετων προγραμμάτων (plug ins) σε ιστοσελίδες κοινωνικών δικτύων και αφορούν το διαμοιρασμό περιεχομένου μεταξύ των πιστοποιημένων μελών που έχουν ήδη πραγματοποιήσει σύνδεση (logged in).
 • αυτά που εγκαθίστανται με σκοπό τη διαφήμιση από τον ίδιο τον πάροχο της ιστοσελίδας που επισκέπτεται ο χρήστης (first party cookies), όσο και αυτά που εγκαθίστανται από άλλους (πχ. διαφημιστικά δίκτυα) μέσω του παρόχου της ιστοσελίδας (third party cookies).
 • αυτά που εγκαθίστανται από άλλους (πχ. διαφημιστικά δίκτυα) μέσω του παρόχου της ιστοσελίδας (third party cookies) και είναι απαραίτητα για άλλους σκοπούς (πχ. έρευνα και ανάλυση αγορά, βελτίωση διαφημιζόμενων προϊόντων κλπ.) και δε σχετίζονται άμεσα με την αναγνώριση του χρήστη.
 • αυτά που εγκαθίστανται με σκοπό την στατιστική ανάλυση (web analytics).

Κάνοντας χρήση της ιστοσελίδας μας, θα πρέπει να συμφωνήσετε αναφορικά με τα είδη cookies που μας επιτρέπετε να εγκαταστήσουμε. Με την είσοδό σας στην κεντρική σελίδα της πλατφόρμας μας λαμβάνετε γνώση των σχετικών ρυθμίσεων για τη χρήση cookies και τις δυνατότητες απενεργοποίησής τους ή μη.

 • Απαγόρευση διαβίβασης των δεδομένων σας σε τρίτους κατά κανόνα

Κατ’ εξαίρεση, τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία κατ’ εντολή μας, από ειδικά εξουσιοδοτημένα για το σκοπό αυτό πρόσωπα. Τα πρόσωπα αυτά επιλέγονται κάθε φορά με προσοχή, ελέγχονται από εμάς πλήρως και δεσμεύονται συμβατικά, σύμφωνα με το άρθρο 28 ΓΚΠΔ. Επιπλέον, για τη διεκπεραίωση κάποιας εγκατάστασής σας, μπορεί να απαιτείται να διαβιβάσουμε στοιχεία αυτής ή και το σύνολό της σε τρίτους αντισυμβαλλόμενούς μας (πχ. κατασκευαστές συστημάτων ασφαλείας, προμηθευτές εξοπλισμού). Αυτοί μπορεί να δρουν είτε διεκπεραιωτικά, είτε ελεγκτικά (πχ. δικηγόροι, λογιστές, πιστωτικό ίδρυμα μέσω του οποίου διενεργήθηκε κάποια συναλλαγή), ή/και μπορεί να πρόκειται για εταιρίες που αναλαμβάνουν τη μεταφορά των προϊόντων, επαγγελματίες παρόχους υπηρεσιών marketing και διαφήμισης, εταιρίες παροχής υποστήριξης, βελτιστοποίησης και φιλοξενίας ιστοσελίδων, υπηρεσίες ελέγχου πληρωμών, τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, τις υπηρεσίες Προστασίας του Καταναλωτή και αποφυγής ηλεκτρονικής απάτης για τις περιπτώσεις κακόβουλης χρήσης, όπως και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εφόσον επιλέξετε να συνδέσετε το λογαριασμό σας σε αυτά με την ιστοσελίδα μας. Εάν απαιτείται σε κάποια μεμονωμένη περίπτωση η διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σας σε κάποιο άλλο πρόσωπο, για κάποιο ειδικό λόγο, θα σας ενημερώσουμε σχετικά προκειμένου να λάβουμε τη συγκατάθεσή σας. Δε διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε αποδέκτες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 • Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

Έχουμε θέσει σε εφαρμογή αποτελεσματικά, τόσο κατά το στάδιο καθορισμού των μέσων επεξεργασίας, όσο και κατά την επεξεργασία, κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, σχεδιασμένα για την εφαρμογή των αρχών προστασίας προσωπικών δεδομένων και την ενσωμάτωση των απαραίτητων εγγυήσεων στην επεξεργασία κατά τρόπο ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις του ΓΚΠΔ και να προστατεύονται τα δικαιώματά σας. Επιπλέον, λαμβάνουμε κάθε απαραίτητο μέτρο ώστε να διασφαλίσουμε ότι υφίστανται επεξεργασία μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι αναγκαία για τον εκάστοτε σκοπό επεξεργασίας. Διαθέτουμε ενεργές διαδικασίες ελέγχου πιθανών παραβιάσεων προσωπικών δεδομένων και, σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια, θα ενημερώσουμε άμεσα τόσο εσάς, όσο και την αρμόδια εποπτική αρχή.

 • Για πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Το δίκτυο υπολογιστών και το λογισμικό που χρησιμοποιεί η ibnb έχουν δομηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο η χρήση των προσωπικών σας στοιχείων και των στοιχείων ταυτοποίησης. Τα δεδομένα αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο στο βαθμό που απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική και αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως απαραίτητο για την επίτευξη των συγκεκριμένων επιδιωκόμενων σκοπών. Σε κάθε περίπτωση, το κριτήριο που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της περιόδου αποθήκευσης βασίζεται στη συμμόρφωση με τις προθεσμίες που επιτρέπονται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και τις αρχές της ελαχιστοποίησης των επεξεργασίας των δεδομένων, του περιορισμού της αποθήκευσης και της ορθολογικής διαχείρισης του αρχείου της εταιρίας μας. Εάν δεν υπάρχει αποχρών λόγος για τη διατήρηση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, κατά κανόνα τα δεδομένα σας τηρούνται για ένα έτος, αρχής γενομένης από κάθε αλλαγή στη δραστηριότητά σας.

 • Τα δικαιώματά σας σύμφωνα με το ΓΚΠΔ

Εάν είστε κάτοικος κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχετε σε απλή διατύπωση τα εξής δικαιώματα:

 • Το δικαίωμα πληροφόρησης για τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα
 • Το δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή χορήγησης αντιγράφων των προσωπικών δεδομένων σας που τηρούμε
 • Το δικαίωμα διόρθωσης προσωπικών δεδομένων σας που είναι ελλιπή ή ανακριβή
 • Το δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη) προσωπικών δεδομένων σας, εκτός εάν υπάρχει νομικός λόγος που την απαγορεύει
 • Το δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων
 • Το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας, δηλαδή δικαιούστε να ζητήσετε αντίγραφο αυτών σε κοινή μορφή αρχείου και να τα διαβιβάσετε σε άλλη εταιρία
 • Το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (λχ. για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης)
 • Το δικαίωμα του υποκειμένου των δεδομένων να μην υπόκειται σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζουν σημαντικά
 • Το δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων

Ο τρόπος άσκησης των ανωτέρω δικαιωμάτων σας υπόκειται σε συγκεκριμένους κανονισμούς. Δε χρειάζεται να καταβάλετε οποιοδήποτε ποσό για να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός κι αν το αίτημά σας είναι προδήλως αβάσιμο, επαναλαμβανόμενο ή υπερβολικό, οπότε η άρνησή μας να συμμορφωθούμε με αυτό θα είναι αιτιολογημένη. Σημειωτέον ότι ενδέχεται να ζητήσουμε κάποιες επιπλέον πληροφορίες ώστε να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας σε περίπτωση αιτήματος πρόσβασης στα δεδομένα σας ή σε περίπτωση άσκησης οποιουδήποτε άλλου δικαιώματός σας, ως μέτρο ασφαλείας ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δε θα αποκαλυφθούν σε τρίτους. Τα αιτήματά σας θα απαντώνται εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) μήνα το αργότερο. Εφόσον απαιτηθεί περισσότερος χρόνος λόγω πολυπλοκότητας ή μεγάλου αριθμού αιτημάτων, θα σας ενημερώσουμε έγκαιρα.

Η παρούσα Πολιτική αναρτήθηκε στις 10 Οκτωβρίου 2019. Παρακαλώ ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα για τυχόν τροποποιήσεις της. Διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Εάν είστε καταναλωτής, μπορείτε να προβείτε σε οποιαδήποτε δικαστική ενέργεια σχετική με αυτούς τους όρους ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου του τόπου κατοικίας σας ή του αρμόδιου δικαστηρίου της έδρας της ibnb στη Θεσσαλονίκη. Εάν η ibnb επιθυμεί να κινηθεί εναντίον σας ως καταναλωτή, μπορούμε να το πράξουμε μόνο στα δικαστήρια της δικαιοδοσίας της κατοικίας σας. Εάν είστε επαγγελματίας, συμφωνείτε στην αποκλειστική δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων και, συγκεκριμένα, των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.

Υπεύθυνη επεξεργασίας, στην οποία μπορείτε να απευθύνεστε για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου ή την άσκηση κάθε δικαιώματός σας που θεμελιώνεται στον ΓΚΠΔ είναι η ατομική επιχείρηση με το διακριτικό τίτλο «ibnb», νόμιμη εκπρόσωπος της οποίας είναι η Balla Erda του Niko.

.

Θεσσαλονίκη, 20-01-2020

NewsLetter

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ρώτηστε μας και θα λύσουμε όλες τις απορίες σας!