Πακέτα Συνδρομών

Καταλύματα & Εμπειρίες

Economy 1

30 ημέρες
6.5 / μήνα
 • 6 Φωτογραφίες Gallery
 • Επικοινωνία μέσω Chat
 • Social Media
 • Web Site

Basic 1

30 ημέρες
9.5 / μήνα
 • 8 Φωτογραφίες Gallery
 • Επικοινωνία μέσω Chat
 • Social Media
 • Web Site
 • Τηλέφωνο Επικοινωνίας
 • Email
 • Αίτημα Κράτησης

Business 1

30 ημέρες
14.5 / μήνα
 • 15 Φωτογραφίες Gallery
 • Επικοινωνία μέσω Chat
 • Social Media
 • Web Site
 • Τηλέφωνο Επικοινωνίας
 • Email
 • Αίτημα Κράτησης
 • Καταχώρηση Video
 • Συγχρονισμό Ημερολογίου
 • Link Από άλλες Πλατφόρμες
 • Προώθηση στα Social Media της Ibnb

Economy 3

90 ημέρες
18 /3 μήνες
 • 6 Φωτογραφίες Gallery
 • Επικοινωνία μέσω Chat
 • Social Media
 • Web Site

Basic 3

90 ημέρες
27 /3 μήνες
 • 8 Φωτογραφίες Gallery
 • Επικοινωνία μέσω Chat
 • Social Media
 • Web Site
 • Τηλέφωνο Επικοινωνίας
 • Email
 • Αίτημα Κράτησης

Business 3

90 ημέρες
40 / 3 μήνες
 • 15 Φωτογραφίες Gallery
 • Επικοινωνία μέσω Chat
 • Social Media
 • Web Site
 • Τηλέφωνο Επικοινωνίας
 • Email
 • Αίτημα Κράτησης
 • Καταχώρηση Video
 • Συγχρονισμό Ημερολογίου
 • Link Από άλλες Πλατφόρμες
 • Προώθηση στα Social Media της Ibnb

Economy 12

365 ημέρες
70 /12 μήνες
 • 6 Φωτογραφίες Gallery
 • Επικοινωνία μέσω Chat
 • Social Media
 • Web Site

Basic 12

365 ημέρες
100 /12 μήνες
 • 8 Φωτογραφίες Gallery
 • Επικοινωνία μέσω Chat
 • Social Media
 • Web Site
 • Τηλέφωνο Επικοινωνίας
 • Email
 • Αίτημα Κράτησης

Business 12

365 ημέρες
160 /12 μήνες
 • 15 Φωτογραφίες Gallery
 • Επικοινωνία μέσω Chat
 • Social Media
 • Web Site
 • Τηλέφωνο Επικοινωνίας
 • Email
 • Αίτημα Κράτησης
 • Καταχώρηση Video
 • Συγχρονισμό Ημερολογίου
 • Link Από άλλες Πλατφόρμες
 • Προώθηση στα Social Media της Ibnb

FREE

0 / μήνα
 • 4 Φωτογραφίες Gallery
 • Επικοινωνία μέσω Chat

Επιχειρήσεις & Επαγγελματίες

Economy 1

30 ημέρες
6.5 / μήνα
 • 6 Φωτογραφίες Gallery
 • Επικοινωνία μέσω Chat
 • Social Media
 • Web Site

Basic 1

30 ημέρες
9.5 / μήνα
 • 8 Φωτογραφίες Gallery
 • Επικοινωνία μέσω Chat
 • Social Media
 • Web Site
 • Τηλέφωνο Επικοινωνίας
 • Email
 • Αίτημα Προσφοράς

Business 1

30 ημέρες
14.5 / μήνα
 • 15 Φωτογραφίες Gallery
 • Επικοινωνία μέσω Chat
 • Social Media
 • Web Site
 • Τηλέφωνο Επικοινωνίας
 • Email
 • Αίτημα Προσφοράς
 • Καταχώρηση Video
 • Link Από άλλες Πλατφόρμες
 • Προώθηση στα Social Media της Ibnb

Economy 3

90 ημέρες
18 /3 μήνες
 • 6 Φωτογραφίες Gallery
 • Επικοινωνία μέσω Chat
 • Social Media
 • Web Site

Basic 3

90 ημέρες
27 /3 μήνες
 • 8 Φωτογραφίες Gallery
 • Επικοινωνία μέσω Chat
 • Social Media
 • Web Site
 • Τηλέφωνο Επικοινωνίας
 • Email
 • Αίτημα Προσφοράς

Business 3

90 ημέρες
40 /3 μήνες
 • 15 Φωτογραφίες Gallery
 • Επικοινωνία μέσω Chat
 • Social Media
 • Web Site
 • Τηλέφωνο Επικοινωνίας
 • Email
 • Αίτημα Προσφοράς
 • Καταχώρηση Video
 • Link Από άλλες Πλατφόρμες
 • Προώθηση στα Social Media της Ibnb

Economy 12

365 ημέρες
70 /12 μήνες
 • 6 Φωτογραφίες Gallery
 • Επικοινωνία μέσω Chat
 • Social Media
 • Web Site

Basic 12

365 ημέρες
100 /12 μήνες
 • 8 Φωτογραφίες Gallery
 • Επικοινωνία μέσω Chat
 • Social Media
 • Web Site
 • Τηλέφωνο Επικοινωνίας
 • Email
 • Αίτημα Προσφοράς

Business 12

365 ημέρες
160 /12 μήνες
 • 15 Φωτογραφίες Gallery
 • Επικοινωνία μέσω Chat
 • Social Media
 • Web Site
 • Τηλέφωνο Επικοινωνίας
 • Email
 • Αίτημα Προσφοράς
 • Καταχώρηση Video
 • Link Από άλλες Πλατφόρμες
 • Προώθηση στα Social Media της Ibnb

FREE

0 / μήνα
 • 4 Φωτογραφίες Gallery
 • Επικοινωνία μέσω Chat

Βρείτε Εδώ Ότι Χρειάζεστε

Δημιούργησε ένα λογαριασμό στην ibnb.gr, κάνοντας εγγραφή με το email σας και ένα κωδικό πρόσβασης της επιλογής σας.

Επιλέξτε το «Δημιουργία Καταχώρησης» στο άνω δεξί μέρος της σελίδας και εν συνεχεία την κατηγορία στην οποία ανήκει η καταχώρησή που επιθυμείτε να δημιουργήσετε.

Καταχωρείστε τις πληροφορίες οι οποίες σας ζητούνται στα αντίστοιχα πεδία, ενώ παράλληλα μπορείτε να ανεβάζετε φωτογραφίες ή βίντεο του καταλύματος, της επιχείρησης ή των υπηρεσιών σας.

Ελέγξτε μέσω της επιλογής «preview» την μορφή που θα έχει η καταχώρησή σας και στη συνέχεια επιλέξτε «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ«. Αυτό ήταν!
Η καταχώρησή σας αφού ελεγχθεί από εμάς εντός 24 ωρών από την υποβολή, θα είναι έτοιμη για προβολή στους χιλιάδες επισκεπτών της ibnb.gr .